Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 7 oktober 2021

Ondertussen hebben we zicht gekregen op de Excels welke horen bij de plankostenscan die weer hoort bij de Omgevingswet.

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 16 september 2021

In de bestaande onteigeningswetgeving en voorkeursrecht is het lang niet altijd eenvoudig om dezelfde functie terug te krijgen op een locatie. Toch bestaat de noodzaak wel.

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 16 september 2021

Als consultant bij Ecorys wil Pim de Roos (29) gebieden functioneler, leefbaarder en adaptiever maken door een mix van onderzoek en advies.

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 31 augustus 2021

In 2018 schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een advies voor Minister Ollongren over een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort dat als suggestie had: maak verdichtingsplannen.

Planeconomie & Vastgoedrecht
woensdag 4 augustus 2021

Op 1 juli 2021 is in alle stilte de Omgevingsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. In deze ruim 200 pagina’s - met nog eens bijna 950 pagina’s aan bijlagen - omvattende regeling is ook de nieuwe plankostenscan opgenomen.

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 13 juli 2021

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 juni 2021

Volgende week gaat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in. Dit heeft gevolgen voor meerdere sectoren, zoals de bouw, de landbouw en industrie. Wat betekent deze nieuwe wet voor jou?

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 juni 2021
Planeconomie & Vastgoedrecht
maandag 31 mei 2021

Als het gaat om kostenverhaal dan is de gemeente de verhalende partij, maar dit kan ook het Rijk of de provincie zijn.

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 27 mei 2021

Circulariteit is een item dat niet meer is weg te denken uit de gebiedsontwikkeling. Wat betekent dat voor de grondexploitatie? Er bestaan twee opvattingen.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!