Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Herontwikkeling: enkele strategieën

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 december 2023

Verslechtering van de grondexploitaties dreigt als gevolg van terugvallende bouwproductie. Dit ondanks een woningnood. Planeconomie zal ook zijn steentje bij moeten dragen om de schade te beperken.

Longread: Zijn taxateurs in de toekomst niet meer nodig?

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 december 2023

Longread: Onder de uitdagende ondertitel “zijn taxateurs in de toekomst niet meer nodig” verkent onze docent William Kon van Konsider de toekomst van de automatisc

Plankostenscan Omgevingswet: fors minder kosten verhaalbaar, raakt vooral projectmanagement

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 28 november 2023

In november heeft het Ministerie van BZK twee plankostenscans gepubliceerd.

Niet langer anterieur meer kosten verhalen onder OW; biedt het programma meer kansen?

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 31 oktober 2023

We zijn er aan gewend om anterieur meer kosten te verhalen dan publiekrechtelijk mogelijk is. Met de komst van de Omgevingswet is dat echter niet meer mogelijk. Op diverse plaatsen is hier al op gewezen.

Chatgpt en de grondexploitatie

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 31 oktober 2023

We hebben de intelligentie van Chatgpt getest door een vraag te stellen om een simpele grondexploitatie te maken. 

Wees als ambtenaar alert op termijn van voorkeursrecht

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 oktober 2023

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG) verplicht eigenaren om een perceel, waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden.

Kamer neemt motie aan voor afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 oktober 2023

Eind september nam de Tweede Kamer een motie aan die er voor moet zorgen dat woningbouwcorporaties worden vrijgesteld van winstbelasting.

Wijziging rekenmodel plankostenscan: we worden er niet vet van

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Op 22 augustus stuurde de VNG een bericht de wereld in dat er een fout was geslopen in het rekenmodel behorende bij de berekeningen plankosten exploita

Overschrijding redelijke termijn uitspraak RvS exploitatieplan: Staat moet betalen

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Kennemerland Beheer heeft beroep aangetekend tegen het gewijzigd vastgestelde Exploitatieplan Veldpost in Badhoevedorp.

Problemen inbrengwaarde WOZ niet-woningen

Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 17 augustus 2023

Artikel 15.5 van het Omgevingsbesluit geeft aan dat de inbrengwaarde in het geval van kostenverhaal kan zijn gebaseerd op een taxatie of op de WOZ-waarde. De tweede is veel goedkoper (dit kan oplopen tot een factor 10).

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!