Planeconomie & Vastgoedrecht

Interview met Peter Naaktgeboren: Notitie Grondbeleid: ‘Zeker een vooruitgang.’

dinsdag 23 april 2024

Peter Naaktgeboren is senior manager binnen de auditpraktijk van Deloitte. Hij heeft ruime ervaring met jaarrekeningen bij provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Peter laat zijn licht schijnen over de gevolgen van de wijziging van de Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023, waarover hij op 13 mei een masterclass verzorgt. 

Waarom een wijziging van de Notitie Grondbeleid?
‘De invoering van de Omgevingswet heeft natuurlijk ook gevolgen voor de oude notitie van 2019 en de opgedane ervaringen uit de praktijk moesten worden verwerkt. Met name het deel dat gaat over gemengde projecten van actief en faciliterend grondbeleid is uitgebreid en praktischer geworden. Ook de ervaring met fiscaliteit, voornamelijk met de vennootschapsbelasting was aan actualisatie toe. De Belastingdienst blijkt zo z’n eigen koers te varen, waardoor de destijds bedachte koppeling met de gemeentelijke praktijk weer is losgelaten. Daarnaast geven de vragen die de afgelopen jaren zijn gesteld en de gegeven antwoorden door de commissie BBV nieuwe inzichten voor deze geactualiseerde notitie.’

Is het een vooruitgang?
‘Jazeker. Het normenkader is wat aangescherpt en verduidelijkt. Het zijn geen wereldschokkende aanpassingen, maar met name planeconomen en financieel adviseurs gaan de gemaakte veranderingen merken. Zoals rond rentetoerekening en winstneming. De notitie gaat in vanaf de begroting en jaarrekening van 2025, maar een aantal aspecten is in 2024 al van belang.’

Rentetoerekening
‘Rentetoerekening gaat voor de actieve grondexploitaties veranderen. De gebruikelijke regels voor de toerekening van rente van het BBV zijn nu ook van toepassing op de grex. Nu hoef je dus geen afzonderlijke renteberekening voor de grondexploitaties te maken. De renteberekening geldt nu voor de hele gemeente. Daar worden we natuurlijk allemaal wel blij van! En zo zijn er nog meer voorbeelden die nu al van toepassing zijn en handig om te weten.

Winstneming
‘Gemeentes moeten tussentijds winst nemen bij projecten die een positief resultaat verwachten. Dit gaat via de POC methode. Het stukje winstneming is dan afhankelijk van de voortgang van de mate van realisatie en het risico, ongeacht de looptijd van de grex. Sommige projecten lopen echter langer dan tien jaar, dan is het moeilijk inschatten. Hoe weet je nu al dat je over 15 jaar positief staat? Diezelfde POC methode mag je nu pas toepassen in de laatste 10 jaar van een project. Voor die tijd mag je dus nog geen winst nemen. Binnen die resterende tien jaar bereken je ook de winstneming van alle voorgaande jaren.’  

Voorbeeld

‘In de nieuwe notitie zit een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling. Het gaat om een heel gebied waar verschillende ontwikkelingen samenkomen en gelijktijdig worden gerealiseerd. Het voorbeeld is opgenomen ter verduidelijking en toelichting op basis van vragen van de afgelopen jaren.

Ik neem de cursisten tijdens de masterclass mee in de toelichting van het normenkader en de criteria. Dit gaan we illustreren aan de hand van concrete voorbeelden zodat cursisten hier ook zelf actief mee aan de slag kunnen. Er is alle ruimte voor vragen en voorbeelden, zodat het een mooie interactieve dag wordt waar we van elkaar kunnen leren.’

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat kan de accountant eisen als een looptijd langer dan 10 jaar is?
  • Omslagrente eigen vermogen en het verschil met de huidige praktijk.
  • Verschil administratieve eisen van financiële bijdragen/bovenwijkse voorzieningen.
  • Verwerken facilitair grondbeleid met en zonder tijdvak in de administratie.
  • Hoe resultaten van faciliterend en actieve delen van een grondexploitatie salderen.
  • Nieuwe begrip grondexploitatiecomplex wat is het en betekent het een nieuw soort grex?
  • Aanpassing verwerking plankosten.
  • Wat verandert er aan de risico-analyse?
  • Tot slot: wat verandert er niet?

Meer weten of aanmelden voor de masterclass Gevolgen Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023? Klik dan hier