Planeconomie & Vastgoedrecht

Wat betekent het coalitieakkoord voor de grondexploitatie?

vrijdag 24 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord van het nieuw te vormen kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB geeft de koers aan die de partijen willen gaan varen. Hieronder verkennen we de gevolgen voor de grondexploitatie, al moeten we eerst naar de maatregelen zelf kijken.

Voortzetting staand beleid

Zo willen de ondertekenaars van dit akkoord ook:

 • Structureel 100.000 woningen per jaar er bij bouwen.
 • Een planbatenheffing invoeren om meer betaalbare bouwgrond tegen lagere kosten te krijgen. De opbrengsten gaan naar de bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van betaalbare woningen.
 • De lijn van het wetsvoorstel Regie op de Volkshuisvesting voortzetten.
 • Er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek.
 • Het eigenwoningforfait blijft onveranderd.
 • Geen wijziging van de fiscale positie van de eigen woning, om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.
 • In nieuwe gebiedsontwikkelingen willen de vier partijen 30% sociale huur voorschrijven en 2/3 deel van het totaalprogramma ‘betaalbaar voor de middeninkomens’.

Nieuwe maatregelen

Ze spreken over een “doorbraak” en komen met het verkrijgen van meer grond tot de volgende keuzes:

 • Versnellen van procedures.
 • Het zorgen dat er meer grond beschikbaar is (‘straatje erbij’, binnenstedelijk en buitenstedelijk).
 • In nieuw te bestemmen gebieden gaat woningbouw (in geval van concurrentie om grond) boven windmolens.
 • Er komen nieuwe grootschalige woningbouw locaties.
 • Betaalbaar wonen prefereren boven duurzaamheidsambities. Zo komen er geen nieuwe duurzaamheidseisen voor het bouwen.
 • De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen
 • Het bouwen van (private) huurwoningen wordt gestimuleerd door het verminderen van de regeldruk en waar mogelijk de belastingdruk. Hiervoor wordt de woonimpuls deels ingezet.
 • Er komen bindende afspraken met woningbouwcorporaties, ook over middenhuur.

Gevolgen voor de GREX

Als we er vanuit gaan dat het beleid van 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% duur dat de Jonge wil inzetten, dan zijn de gevolgen voor de grondexploitatie beperkt. Het meeste is voortgezet beleid. Met name voor middenhuur lijken er meer kansen, al is dat wel vaag geformuleerd.