Planeconomie & Vastgoedrecht

TotalLink lanceert deze zomer haar nieuwe kostenverhaalmodule

vrijdag 28 juni 2024

Met de komst van de Omgevingswet is er het een en ander veranderd op het gebied van kostenverhaal. Hoe werken deze wijzigen door in ondersteunende software zoals bijvoorbeeld TotalLink? Scobe vroeg het aan Koen Stoffers van Pas BV.

Binnen TotalLink wordt druk gewerkt aan ontwikkeling van de kostenverhaalmodule. Na de invoering van de Omgevingswet is in februari de nieuwe plankostenscan gepubliceerd. Hieruit kwamen wijzigingen voor kostenverhaal, die nu in de software worden geïntegreerd. ’We draaien op dit moment een beta-versie voor de kostenverhaalmodule waarin we de nieuwe regels implementeren.  We hebben deze versie op de TotalLink Gebruikersdag gepresenteerd en daar goede input ontvangen die we nog willen verwerken voordat de nieuwe kostenverhaalmodule echt live gaat. Een voorbeeld van die input is automatische indexatie’, legt Koen Stoffers uit.

Bij de jaarlijkse gebruikersdag op 22 mei waren zo’n 40 gebruikers van TotalLink aanwezig van verschillende gemeenten. ‘Tijdens deze bijeenkomst zorgen we ervoor dat iedereen weer helemaal up-to-date is wat betreft TotalLink én dat er voldoende interactie is tussen ons en de mensen die met TotalLink werken. Zo krijgen wij een goed beeld bij wat er speelt en waar we prioriteit aan moeten geven.’ Dat gebeurt overigens niet alleen tijdens de gebruikersdag, gebruikers kunnen altijd vragen stellen en er zijn microlearningsessies waar verschillende onderwerpen worden doorgenomen. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen en onderwerpen te bespreken die met mede deelnemende gemeenten worden behandeld. Zo hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Iets wat vanuit de praktijk toch vaak wel gebeurt.

De grootste uitdaging bij het ontwikkelen van de kostenverhaalmodule is het zorgen voor voldoende overzicht. ‘Het gaat om allemaal complexe berekeningen. Wat laat je dan wel en niet zien? Gelukkig werken we samen met een hele goede ontwikkelaar. Hij staat wat verder van de materie af en dat geeft weer nieuwe perspectieven.’
 
Vanuit TotalLink kun je vanuit een basisvariant heel gemakkelijk verschillende scenario’s maken. En dat is handig voor kostenverhaal zonder tijdvak; daar moet een afweging gemaakt worden welk scenario in de kostenvehaalregels van het omgevingsplan terechtkomen. TotalLink is hiervoor perfect geëquipeerd. Veel beter dan excel, want daar moet zelf steeds de consistentie bewaken. Bijna 50 gemeenten werken met TotalLink voor hun grondexploitaties.  

Handig om te weten:

  • De nieuwe kostenverhaalmodule is na de zomer voor alle grex gebruikers beschikbaar.
  • Je kunt de nieuwe plankostenscan uploaden waarbij de berekeningen automatisch worden overgenomen.
  • Er is nu ook de mogelijkheid is om TotalLink af te nemen zonder dat er een koppeling aan de financiële administratie noodzakelijk is.

Hoe ziet het er uit? (zoom in om te kunnen lezen)

 

Bovenstaande is een weergave van het totaal te ontwikkelen programma in het kostenverhaalsgebied op basis van kostenverhaal zonder tijdvak. Waarbij aangegeven wordt het aantal, grondopbrengst per eenheid en de totale grondopbrengst. Ten opzichte van de totale kosten en op basis van grondopbrengst worden de totale kosten in evenredigheid verdeeld per functietypen.
 

 

Deze afbeelding geeft de verschillende eigenaren in het plangebied weer, waarbij de bruto verhaalbare kosten op basis van zijn te ontwikkelen programma wordt berekend. Vervolgens wordt gekeken naar de “waardevermeerdering” van zijn uitgeefbaar gebied, op basis van zijn toekomstig grondopbrengst ten opzichte van zijn inbrengwaarde uitgeefbaar gebied. Daarna volgt er een check tussen de bruto verhaalbare kosten ten opzichte van de waardevermeerdering. Als de waardevermeerdering hoger is dan de bruto verhaalbare kosten, dan kunnen alle kosten worden verhaald. Uiteindelijk is per eigenaar ook nog inzichtelijk welke kosten qua inbrengwaarde per eigenaar er zijn en eventueel het meer- en minderwerk dat wel of niet in rekening gebracht kan komen.

Bij eventuele belangstelling in TotalLink kan er contact opgenomen worden met Henry Bakker om een vrijblijvende demo in te plannen. Wil je meer weten over het kostenverhaal? Neem dan contact op met Koen Stoffers.

Planeconoom? Kijk dan eens naar deze masterclass!