Planeconomie & Vastgoedrecht

Taxeren inbrengwaarde onder de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

maandag 13 mei 2024

De Omgevingswet kent deels nieuwe grondslagen voor de bepaling van de inbrengwaarde bij kostenverhaal. Meest in het oog springend is het gebruik van de WOZ-waarde. In de praktijk roept het gebruik van de WOZ-waarde behoorlijk wat vragen op. Maken we bijvoorbeeld ook een complexwaarde met de WOZ?  Mag je WOZ-waardes en taxaties mengen in een inbrengwaarde taxatie? En hoe zit het met peildata? Nico Harkes van Next Vastgoed en Scobe Academy deelt zijn ervaringen. 

“Ik ben hier al een paar keer tegenaan gelopen in de praktijk. Bijvoorbeeld in Zwijndrecht bij de Spoorzone. Dit gebied bestaat uit woningen, kantoren en een stukken openbaar terrein. Hoe taxeer ik hier de inbrengwaarde? Voor de woningen en kantoren kun je de WOZ-waarde nemen, maar voor de openbare ruimte moet je alsnog taxeren tegen marktwaarde. Maar wat is die? De openbare ruimte kan een maatschappelijk functie krijgen, dan hanteer je als waarde een maatschappelijke grondprijs. Hoeft er niks te gebeuren? Dan is de waarde nihil (was de stellingname in dit geval). Gaat het openbaar gebied uiteindelijk geld opleveren, bijvoorbeeld door middel van betaald parkeren of woningen in de toekomst? Dan neem je daarvan residuele waarde. De WOZ lijkt vrij logisch als inbrengwaarde, maar onder de Omgevingswet krijgen we te maken met een nieuw probleem. Onder de oude wetgeving zou je kunnen kiezen voor een complexbenadering, met één integrale prijs voor alles. Onder de nieuwe wetgeving is dat onduidelijk, want je hebt twee waarde grondslagen WOZ én marktwaarde als er ook sprake is van openbare ruimte. Wat doe je dan?

Een andere casus dan, een toren in de Randstad nabij het centrum. Een deel van het perceel is van de gemeente en op het andere deel staat nog een winkel die gesloopt moet worden. Hier is contractueel afgesproken dat de transformatie via een BOPA gaat. Dat is eigenlijk heel ingewikkeld voor een stuk grond van minder dan 1500m2. Grondprijs, sloopkosten, saneringskosten, grondwerk... Wat valt nou precies waaronder als het gaat om inbrengwaarde?

Tot slot, een bestaande parkeergarage wordt niet langer gebruikt voor winkelend publiek, maar de bewoners van een nieuwe woontoren gaan er gebruik van maken. Wat doe je hier met de inbrengwaarde? Want het parkeren levert dan natuurlijk een stuk minder op.” 

Om het allemaal wat duidelijker te krijgen organiseert Scobe Academy de masterclass Taxeren inbrengwaarde onder de Omgevingswet. Bertold te Winkel van Gloudemans en Ruud Kathmann van de Waarderingskamer nemen je mee door de voetangels en klemmen die je tegenkomt bij de waardering van inbrengwaarde onder de Omgevingswet. Op deze manier leer je taxeren en inbrengwaarde bepalen onder de Omgevingswet. Handig voor taxateurs, planeconomen en rentmeesters.’

Wat weet je na deze masterclass?

  • Je weet de wanneer je wel of niet de WOZ-waarde kan gebruiken en hoe je die moet gebruiken.
  • Je weet hoe je de waarde van zowel bebouwde als onbebouwde objecten vaststelt onder de Omgevingswet.
  • Je weet de waarderingsgrondslagen van onteigening en gebruikswaarde goed in te zetten.
  • Je kent de strategische gevolgen van een keuze van een grondslag voor de GREX.

Ook een interessant onderwerp voor jou? Kijk hier voor meer informatie: Scobe | Taxeren inbrengwaarde onder de Omgevingswet