Planeconomie & Vastgoedrecht

GrexManager: hoe het nieuwe kostenverhaal is ingebed en nieuws over een grote update

woensdag 5 juni 2024

Met de komst van de Omgevingswet is er het een en ander veranderd op het gebied van
kostenverhaal. Hoe werken deze wijzigen door in ondersteunende software zoals bijvoorbeeld
GrexManager? Scobe vroeg het aan John Elders van Metafoor.

De werkwijze omtrent kostenverhaal is recent veranderd door de invoering van de Omgevingswet.
Wat betekende dat voor GrexManager?

“Metafoor is nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de praktijkgerichte bijlage van de
Handreiking Kostenverhaal. Zo hebben we aan de hand van de casus De Munterij rekenvoorbeelden
en bijbehorende toelichting geschreven. Deze voorbeelden geven kostenverhaalsregels weer zoals
deze in een Omgevingsplan voor een kostenverhaalgebied opgenomen kunnen worden. Bij het
opstellen van deze rekenvoorbeelden is gebruik gemaakt van de rekenmodellen uit GrexManager die
op dat moment gebaseerd waren op de systematiek onder de Wro. Om tot juiste uitwerking van de
voorbeelden te komen zijn deze modellen aangepast aan de methodiek conform Omgevingswet.”

Kun je vertellen wat kostenverhaal met en zonder tijdvak inhoudt?
“Binnen kostenverhaal wordt nu onderscheid gemaakt tussen kostenverhaal met- en zonder tijdvak.
Die eerste is qua systematiek nauwelijks anders dan onder de Wro. Het grootste verschil is de nieuwe
kostensoortenlijst. Deze is opgesplitst in een deel A voor openbaar gebied en deel B voor
kavelkosten. Deel B van de lijst wordt in het model zonder tijdvak niet meegenomen. Waar in het
model met tijdvak net als in de Wro sprake is van macro-aftopping, wordt bij kostenverhaal zonder
tijdvak een waardevermeerderingstoets per kavel gehanteerd. Omdat de overheid gedeeltelijk
andere kosten maakt bij kostenverhaal met- of zonder tijdvak heb je daarom ook te maken met een
andere bepaling van de plankosten. Bij kostenverhaal zonder tijdvak worden alleen de kosten voor
het opstellen van een globaal plan inbegrepen en niet zoals bij kostenverhaal met tijdvak voor een
gedetailleerd plan.”

Deze nieuwe methode staat al een tijdje live, hoe werkt dat voor jullie gebruikers?
“We hebben tot nu toe eigenlijk weinig vragen gehad. Dat komt met name doordat wij zien dat tot
nu toe alleen het model met tijdvak gebruikt wordt. Deze is op wat terminologie na vrijwel identiek
als de eerdere kostenverhaal module onder de Wro. We hebben er voor gezorgd dat alle
berekeningen navolgbaar zijn. Uitkomstcellen kunnen door een gebruiker aangewezen worden,
waarna de formules zichtbaar zijn, maar waarbij de uitkomstcel niet overschrijfbaar is. Tevens
kunnen gebruikers vrij gemakkelijk vanuit een basisversie varianten opstellen zodat de verschillende
berekeningen gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Dat werkt eigenlijk heel goed.”

GrexManager bestaat al sinds 2011 en ruim 80 gemeentes maken er gebruik van. Wat kan er nog
beter?

“Over twee maanden volgt een grote update van het systeem. Naast een nieuwe look en feel, gaan
er ook technisch wat dingen veranderen. Zo komen er updates in de rekenmodellen en komen er
nieuwe koppelmogelijkheden met Business Intelligence (BI) tools. Dat is een enorme vooruitgang en
gaat veel voordelen geven voor de planeconomen die hier mee werken. Doordat met BI tools
informatie uit diverse databronnen gecombineerd kan worden, levert deze stap ook enormevoordelen voor het samenstellen van managementinformatie. De rekenmodellen blijven zoals
gebruikelijk in Excel waardoor de transparantie, flexibiliteit en navolgbaarheid gewaarborgd blijft.”

John heeft een sneakpeak meegestuurd van de nieuwe GrexManager, zie afbeeldingen.

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

De bovenste afbeelding toont een standaard rapport opgebouwd met behulp van Power BI met
gebruik van data vanuit de GrexManager database. De onderste afbeelding toont een scherm uit de nieuwste GrexManager web omgeving. 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Planeconoom? Kijk dan eens naar deze masterclass.