woensdag 29 juli 2020

Krijg inzicht in kosten, maatschappelijk rendement en TCO bij verduurzaming

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is een enorme klus. Veel gemeenten zijn al onderweg en lopen tegen vraagstukken aan. Hoe krijgen we het voor elkaar zonder dat we veel middelen beschikbaar hebben? Als we investeren, waar halen we dan de grootste effectiviteit? Scobe Academy heeft hiervoor een speciale rekentool ontwikkeld, volledig gebaseerd op de Sectorale Routekaart van de VNG. Hiermee krijg je zonder al teveel moeite inzicht in jouw portefeuille. De Scobe Rekentool is nu gratis beschikbaar voor jou!

De VNG heeft de Sectorale Routekaart gepubliceerd om te ondersteunen bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Daarin is een flink aantal kengetallen opgenomen. De Scobe Rekentool gebruikt deze publicatie als basis, maar heeft daarnaast een aantal extra opties. Deze opties zorgen voor meer inzicht.

We halen bijvoorbeeld gegevens uit de database “Waarstaatjegemeente.nl” voor het specifieke energieverbruik van jouw gemeente. Vul de oppervlakte van de objecten in jouw gemeente in en de Scobe Rekentool laat de mogelijkheden zien.

Investeringen

Allereerst krijg je inzicht in kosten en energieverbruik per objecttype als scholen en gemeentehuizen. Het aantal vierkante meters, de kosten uit de routekaart en het energieverbruik van jouw gemeente vermenigvuldigen met elkaar en geven een eerste inzicht. Zo krijg je een indicatie van de investering die je nodig hebt en hoeveel energie je -op basis van normgetallen- verbruikt.

Daarna kun je kijken welke energiebesparende maatregelen je wil toepassen op een object. Ga je voor isolatie? Installatie? Of misschien wel opwekking? In de Scobe Rekentool kun je een kiezen welke maatregel of maatregelen je wil gebruiken voor een bepaald object. Als je alleen van het gas af wil kun je dat ook gewoon aangeven in de tool.  

Energieneutraal

De Sectorale Routekaart van de VNG gaat er vanuit dat je object energieneutraal wordt. Dit blijkt echter in de praktijk niet altijd haalbaar. Soms blijken de investeringen te hoog of blijkt bijvoorbeeld aardgasvrij (voorlopig) nog te ver weg. Je ziet dat gemeentes kiezen veelal kiezen voor één van de twee aanvliegroutes: een strategie per object of een strategie voor de gehele vastgoedportefeuille. Deze opties zitten ook in de Scobe Rekentool. De basis in de tool gaat uit van de portefeuille, maar je kan moeiteloos overstappen op een object en de strategie overschrijven.

Dekkingsmiddelen

Besparing op de energielasten, onderhoudskosten, circulariteit, subsidies of social rent; er zijn tal van mogelijkheden als je kijkt naar dekkingsmiddelen. Deze dekkingsmiddelen hebben we dan ook toegevoegd aan de Scobe Rekentool. Staat jouw manier van financieren er nog niet tussen? Dan kun je ook je eigen dekkingsmiddel gemakkelijk toevoegen bij de parameters. 

Wat we steeds meer zien is dat circulariteit wordt meegenomen in de financiering. Zo neem je de geschatte restwaarde mee. Het geld wat je bijvoorbeeld vijftien jaar na de investering terug krijgt hoef je niet te financieren. Het geschatte percentage neem je in de Scobe Rekentool mee als dekkingsmiddel. Daarbij moet je je wel realiseren dat de kosten vaak hoger zijn dan een traditionele investering, maar ook die kosten zijn verwerkt in de Scobe Rekentool. Zo ontstaat een beeld van wat heet de TCO (Total Cost of Ownership).

Maatschappelijk rendement

Bij keuzes kan het maatschappelijk rendement een rol spelen. Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van het maatschappelijk rendement. In de Scobe Rekentool zie je de verhouding tussen de energiebesparing per geïnvesteerde euro, gekoppeld aan de prioriteit van een object. Gebouwen met een hoge maatschappelijke prioriteit wegen zwaarder mee. Hierdoor zie je de maatschappelijke prioriteit per geïnvesteerde euro.

Annuïtair vs. Lineair

De Scobe Rekentool richt zich op annuïtaire financiering. Het lineaire systeem zit er op dit moment niet in. Als daar veel vraag naar is kunnen we dit meenemen in de 2.0 versie.

Scenario’s

Het systeem beschikt over de mogelijkheid om twee scenario’s met elkaar te vergelijken als het gaat om verschillende objecten die je aan wil pakken. Zo kan je gericht kijken wat het beste bij je past als je klem loopt en de investeringen te hoog blijken.

Tot slot

De Scobe Rekentool is niet uitputtend, maar moet je vooral op weg helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn binnen jouw vastgoedportefeuille. Zo kun je verschillende scenario’s qua strategie met elkaar vergelijken en in grafieken zien hoe jouw keuzes zich ontwikkelen in de tijd.

De Scobe Rekentool moet je duidelijkheid geven in de relatie tussen investeringen, dekkingsmiddelen, maatschappelijk rendement en de jaarlijkse last. De tool is gratis. Het heeft een gebruiksvriendelijk dashboard, en je kan hem zelf aanpassen als je dat wilt.

We helpen je graag als je vastloopt (info@scobe.nl) of als je andere op- en of aanmerkingen hebt. Tijdens de cursus Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed gaan we verder in op het gebruik van de Scobe Rekentool en zullen we nog enkele extra modules toevoegen.

Download de tool hier.