Vastgoedbeleid

Maatschappelijk Vastgoed - Routekaart Verduurzaming

Inhoud

In kader van het Klimaatakkoord hebben gemeenten de taak gekregen om hun vastgoed te verduurzamen. Daarbij moeten ze een eigen routekaart ontwikkelen waarin een geloofwaardig plan staat hoe zijn de CO2-reductie doelen halen. In aangrenzende gebieden als sport en onderwijs zijn inmiddels al veel ontwikkelingen op dit gebied. Nu zijn gemeenten aan zet om zelf - maar in samenhang met andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed - de verduurzaming van Nederland te versnellen. De VNG heeft hier het voortouw voor genomen en een Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed voorgesteld. 

In deze 2-daagse training leer je concreet hoe je een routekaart opstelt en krijg je tools en technieken om dit voor elkaar te krijgen. We organiseren dit samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed voor gemeenten op te stellen en is dus expert op dit gebied. Ook Rik Altena van DWA neemt een deel van de training voor zijn rekening, een zeer ervaren adviseur met jarenlange ervaring in het begeleiden van transities naar verduurzaming. 

De routekaart wordt ontwikkeld aan de hand van 6 stappen

 1. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld op de opgave
 2. Inventariseren van de vastgoedportefeuille en maatschappelijke ontwikkelingen
 3. Bepalen van de verduurzamingsaanpak
 4. Doorrekenen van de financiële opgave
 5. Uitvoeringsstrategie voor de eerste fase van vier jaar
 6. Bepalen van de randvoorwaarden aan de uitvoering en het inrichten van de uitvoeringsorganisatie

Aan het eind van de training krijg je een Excel-sheet mee naar huis die in feite als het rekenkundige hart van de routekaart dient.

LET OP! Je kunt de cursus nu ook digitaal bijwonen!

Programma

DAG 1. Inzicht in de portefeuille, energieprestaties en maatschappelijke kosten baten

Algemene introductie routekaart

Stap 1.   Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld op de opgave

 • Betekenis van de routekaart wettelijk kader
 • Het bereiken van ambities en voldoen aan de verplichtingen
 • Herkennen en benoemen van de gevoelsmatige stand van zaken
 • Benchmark
 • Samenhang andere routekaarten als onderwijs en sport

Stap 2.   Inventariseren van de vastgoed portefeuille

 • Registratiesystemen in het algemeen
 • Inventariseren van het vastgoed als het om energieprestatie gaat
 • Trends in maatschappelijke ontwikkelingen in gebruik en energieprestatie

Stap 3.   Bepalen van de duurzaamheidsaanpak

 • Categoriseren van energiemaatregelen denken in pakketten
 • Hoe zorg je dat je no-regret maatregelen kiest (o.a. best practices, verantwoordelijkheid van de markt)
 • Meekoppelkansen (groot onderhoud), nieuwbouw of herstructurering
 • Alternatieve methoden om het energieverbruik in te schatten

Stap 4.    Financiën

 • Wat zijn de investeringen in relatie tot de verschillende energieniveau’s /pakketten van verduurzaming
 • Onderhoud en exploitatie van verschillende niveau’s
 • Groot onderhoud
 • Aanvullende slagen voor betere prestaties
 • Ontwikkelingen in kosten

DAG 2. Uitvoering en monitoring

Stap 5.    Uitvoeringstrategie voor de eerste 4 jaar

 • Opzet van een routekaart
 • Werking van een excel model
 • Keuze-proces bij het invullen van een excel gelet op energieprestatie, financiën, rendement en gewenste vorm van aanbesteding
 • Het maken van een fasering in de tijd gelet op de randvoorwaarden

Indicatoren voor monitoring (afhankelijk van de wijze van uitvoering);

 • Technische rapportage
 • Beleidsmatige beoordeling
 • Bestuurlijke verantwoording
 • Voorstellen voor bijsturing

Stap 6.    Randvoorwaarden uitvoering

 • Vormen van uitvoering: inhouse tot volledig buiten de deur
 • Ervaringen met verschillende vormen van uitvoering
 • Het vormen van project selecties die in de markt zijn te zetten
 • Vormen van aanbesteding en in het bijzonder van energieprestatie
 • Juridische eisen aan een aanbestedingsprocedure, wat kan er mis gaan
 • Product: Input voor een gunning leidraad
 • Organisatorische randvoorwaarden aan je organisatie

Extra: Technieken voor het maken van keuzes

 • Maatschappelijk rendement
  • De Effectenarena
  • Input-output en outcome model
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 • Alternatieve methoden op maatschappelijk rendement (eenvoudig tot complex)

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor alle medewerkers die een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed moeten opstellen. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeente, binnen de zorg of binnen het onderwijs.

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed

 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Schönau, ir. W. F. (Wicher) & Rik Altena (DWA)

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze masterclasses:

 • Heb je een beeld van de investeringen die samenhangen met de transitie
 • Kun je handige projectselecties maken die je in in de markt kunt zetten maar die ook passend zijn bij de gemeentelijke situatie
 • Weet je een aanbestedings- en gunningsleidraad op hoofdlijnen te maken en te beoordelen
 • Kun je een eigen routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen
 • Leer je een monitoring te ontwikkelen gelet op techniek, beleid en bestuurlijke wensen
 • Weet je in voorkomende gevallen een goede opdrachtgever te zijn voor het opstellen van een routekaart

Investering

€ 1.150 excl btw voor 2 dagen 

Inclusief een sjabloon voor de Routekaart in Excel!

Startdatum 
dinsdag 1 september 2020
Aantal dagen 
2
Locatie 
Gouda, Scobe Academy, Stationsplein 9d - OOK DIGITAAL TE VOLGEN
Investering? 
1.150€ ,- excl. BTW, terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van uw organisatie.