Gemeentelijk Vastgoed Management

Europa en De Jonge zetten meer druk achter beperking CO2 uitstoot door overheidsgebouwen

donderdag 16 februari 2023

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om haar broeikasgasemissies met minstens 55% te verminderen tussen nu en 2030. Om dit te bereiken heeft de EU het "Fit for 55" pakket van maatregelen voorgesteld, dat bestaat uit verschillende wetgevingsvoorstellen. Dit is onder andere verwoord in een recente rapportage over de Europese Green Deal.

Herziening van de energie-efficiëntierichtlijn

Een van de belangrijkste onderdelen van het Fit for 55-pakket is de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn, die zich richt op de publieke sector. De Europese Commissie stelt voor dat 3% van de publieke gebouwen jaarlijks gerenoveerd wordt om de renovatiegolf aan te wakkeren. Dit moet de bouwsector duurzaam en koolstofvrij maken, met een focus op circulariteit en duurzame bouwpraktijken. Voor bestaande gebouwen wordt renovatie noodzakelijk geacht om het energieprofiel van gebouwen te verbeteren. Om dit te bereiken, stelt de Europese Commissie minimumnormen en transparantie voor om het energieprofiel van gebouwen te verbeteren, en biedt ondersteunende maatregelen om naleving hiervan te bevorderen.

Verplicht duurzaam aanbesteden

De EU-gezant Robert Dijksterhuis verwacht dat Fit for 55-pakket leidt tot aanscherping van het bouwbesluit/ en de verordeningen. Zo zal hergebruik en biobased materiaal steeds meer verplichtend zijn bij aanbestedingen. Duurzaam aanbesteden was bijvoorbeeld onder de energie-efficiëntierichtlijn eerst facultatief maar wordt nu verplicht voor alle overheden. Dat betekent dus dat dat je veel sterker moet gaan aangeven hoe je duurzaamheid in acht neemt met inkopen. Actuele doorvertaling zien we nu in de “Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen”, van 23-12-2022, waar is aangekondigd dat de MPG-norm voor kantoren en andere overheidsgebouwen minder dan 1 wordt.

Bestrijden van klimaatverandering

Naast de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn bevat het Fit for 55-pakket ook andere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo wordt onder andere een nieuw emissiehandelssysteem geïntroduceerd voor gebouwen, dat de uitstoot voor deze sectoren tegen 2030 met 43% moet verminderen. Hier zit een kans om verouderde gemeentelijke gebouwen.

De EU maakt serieus werk van het bestrijden van klimaatverandering, en het Fit for 55-pakket is een belangrijke stap in die richting. Als overheidspartijen kunnen we ons steentje bijdragen. Als je meer wil weten over verduurzaming van gemeentelijk vastgoed of de EU-eisen bekijk dan onze opleiding Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen.