Gemeentelijk Vastgoed Management

Hoe denkt de BBB over voorzieningen?

dinsdag 28 maart 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is op 15 maart de BBB de grootste partij geworden. Je zou denken dat dit qua onderwerpen een aardverschuiving betekent. We hebben daarom de speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de 12 Provincies op een rij gezet. En wat blijkt: leefbaarheid van de kernen komt vaak aan de orde.

Verzamelen

Zoals gezegd hebben we de speerpunten verzameld en die vervolgens ingedeeld naar thema. Hieronder staat het overzicht. Opvallend is dat maar in 10 van 12 provincies leefbaarheid expliciet aan de orde komt. Dat betreft dan wel een breed spectrum: sport en recreatie in Zeeland, dorpshuizen in Drenthe en voorzieningen centra in Brabant.

Aanvullend gaat het ook over veiligheid en ziekenhuizen.

Wonen

Zouden we de volgorde waarin thema’s in lijstjes voorkomen als volgorde van prioriteit beschouwen dan blijkt wonen bij de BBB met stip op 1 te staan. Daarna volgt bereikbaarheid. Leefbaarheid van de kleine kernen en economie van het MKB en boeren zijn nog steeds belangrijker dan stikstof.

Komt er ook meer geld?

Nu provincies plattelandsvisies moeten maken mogen we verwachten dat ook leefbaarheid van het platteland meer aandacht gaat krijgen. Nog niet duidelijk is of het ook tot een aanpassing van de geldstromen gaat leiden. Op termijn mogen we dat wel verwachten als we letten op het Europese beleid; waar de provincies mede over gaan.