Gemeentelijk Vastgoed Management

De milieuprestatie-eisen veranderen: hout niet meer het meest optimaal

dinsdag 6 februari 2024

De milieuprestatie-eisen zouden als het aan de overheid ligt per 1-1-2025 aangescherpt worden. Nu ligt er een voorstel voor de wijziging, dat op 29 januari ter consultatie is gegaan. Wat verandert er?

Aanpassingen die de overheid voorstaat

De overheid wil de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren aanscherpen. Ook willen ze een eis introduceren voor gebouwen met andere gebruiksfuncties zoals zorg, onderwijs, winkels en industrie[1].Én de bepalingsmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt herzien vanwege de nieuwe weegset. Wat betekent dit voor maatschappelijk vastgoed?

Verandering op hoofdlijnen 

Drie belangrijke wijzigingen worden tegelijkertijd doorgevoerd:  

  • De aanscherping van de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren vanaf 2025. Deze wijziging was al langer bekend. De milieuprestatie-eis (MPG) van woningen zou van 0,8 naar 0,5 gaan en de MPG van kantoren van 1,0 naar 0,85.  
  • Introductie milieuprestatie-eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties. Deze gelden voor de volgende type gebouwen: bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde. Bijeenkomst en onderwijs raken maatschappelijk vastgoed zeker, maar ook sport en utiliteitsgebouwen komen in beeld.  
  • Nieuwe milieueffect-categorieën en aanpassing van de weging.

Nieuwe weging: hout niet langer het meest optimaal

Ruben Zonnevijlle, programmamanager bij DGBC: "Deze nieuwe weging op materiaalgroepen kan wel zorgen voor een wijziging in het speelveld en beoordeling van gebouwen: de milieu-impact van technische installaties (bijvoorbeeld voor een betere energieprestatie) en metalen weegt relatief minder zwaar, terwijl de toepassing van hout en synthetische isolatie juist zwaarder wegen. Voor hout is dit wel opmerkelijk als je alleen kijkt naar het zwaarder wegen van CO2 (immers, hout wordt gezien als een toepassing met lage CO2-emissies), onderliggend onderzoek wijdt dit aan landgebruik, watergebruik en fijnstof emissies bij de verwerking van hout tot bouwmateriaal."

Nieuwe soorten gebouwen

  • Er wordt een aparte eis ingevoerd voor kleine gebouwen. 
  • Er wordt vastgesteld hoe de berekening van de milieuprestatie wordt gedaan voor gebouwen waarin meerdere gebruiksfuncties aanwezig zijn. 
  • Er wordt vastgesteld welke onderdelen van een bouwwerk vallen onder de berekening van de milieuprestatie. 

Meer over het verduurzamen van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed leer je tijdens de tweedaagse cursus Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen.


[1] https://www.dgbc.nl/nieuws/de-milieuprestatie-eisen-van-gebouwen-gaan-op-de-schop-dit-verandert-er-6744