Gemeentelijk Vastgoed Management

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (dag 1)

Wanneer? 
maandag 17 juni 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
vrijdag 6 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 1.349,- voor twee dagen en € 695,- voor een dag (excl. btw). Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. 

Inhoud

De Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed is door de VNG gepubliceerd. Zo kan je als gemeente bijdragen aan de maatschappelijke taakstelling van het Klimaatakkoord. Hierin heeft jouw gemeente vast al stappen gezet. Met deze tweedaagse cursus helpen we je om de verduurzaming zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze cursus geeft je tools, inzicht en inspiratie om de energietransitie van jouw vastgoedportefeuille te versnellen.

Sta je nog aan het begin van deze opgave? Dan moet je eerst een gemeenschappelijk beeld van de opgave krijgen. Maar hoe doe je dat? Hoe verzand je niet in een eindeloze vraag naar data? Dus hoe verzamel je quick en effectief? De cursus geeft je handvatten om dat steeds doelgericht aan te pakken. Dat scheelt jullie een hoop tijd.

Ook bij het kiezen van technieken kan het efficiënter. Want hoe weet je wat wel en wat niet werkt?  Wanneer moet je stoppen om later geen spijt te krijgen? We laten je het nodige zien en delen verschillende ervaringen. Hier kun je zeker je voordeel mee doen.

De onderhoudscyclus is belangrijk als het gaat om verduurzamen. Maar wat is dan een gunstig moment? Dat hangt af van de aard van het onderhoud, de investering en de budgetten. Soms kan het juist nuttig zijn om langer te wachten. We zorgen dat je zicht krijgt op deze investeringen en laten je zien welke invloed de kostenontwikkeling heeft. Zo kun je goed onderbouwd knopen doorhakken.

Tot slot: RVO – een samenwerkingspartner van Scobe Academy - heeft een lay-out van een beleidsrapport gepubliceerd, wij vullen deze tijdens de masterclass verder aan.

 

 

Programma

Inzicht in de portefeuille, energieprestaties en maatschappelijke kosten baten

9.30 uur: start

Algemene introductie routekaart

Stap 1   Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld op de opgave

 1. Betekenis van de routekaart wettelijk kader
 2. Het bereiken van ambities en voldoen aan de verplichtingen
 3. Herkennen en benoemen van de gevoelsmatige stand van zaken
 4. Benchmark
 5. Samenhang andere routekaarten als onderwijs en sport

Stap 2   Inventariseren van de vastgoed portefeuille

 1. Registratiesystemen in het algemeen
 2. Inventariseren van het vastgoed als het om energieprestatie gaat
 3. Trends in maatschappelijke ontwikkelingen in gebruik en energieprestatie

12.30 - 13.00: lunch

Stap 3   Bepalen van de duurzaamheidsaanpak

 1. Categoriseren van energiemaatregelen denken in pakketten
 2. Hoe zorg je dat je no-regret maatregelen kiest (o.a. best practices, verantwoordelijkheid van de markt etc)
 3. Meekoppelkansen (groot onderhoud), nieuwbouw of herstructurering
 4. Alternatieve methoden om het energieverbruik in te schatten

Stap 4   Financiën

 1. Wat zijn de investeringen in relatie tot de verschillende energieniveau’s /pakketten van verduurzaming
 2. Onderhoud en exploitatie van verschillende niveau’s
 3. Groot onderhoud
 4. Aanvullende slagen voor betere prestaties
 5. Ontwikkelingen in kosten

16.30 uur: afsluiting

Docenten

De cursus wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Daarnaast is Rik Altena (DWA) docent op beide dagen. Rik is beleidsadviseur en technisch specialist voor de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Ook hij is adviseur voor de Routekaart. Rik zal met name de verschillende duurzaamheidsopties uitwerken. 

De docenten hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor alle medewerkers die een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed moeten opstellen. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeente, binnen de zorg of binnen het onderwijs.

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed

Deze opleiding op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van dag 1:

 • Krijg je aanvullende argumenten aangereikt om te verduurzamen
 • Weet je hoe je de energieprestatie meetbaar maakt
 • Heb je zicht op trends en ontwikkelingen in gebruik van maatschappelijk vastgoed
 • Heb je een overzicht van de technische maatregelen
 • Heb je een beeld van de investeringen

Resultaat:

 • Na deze masterclass heb je voldoende input om de basis te leggen voor een routekaart. De tweede masterclass gaat verder in op de financiën, aanbesteding en organisatorische aspecten

Investering

€ 675,- voor 1 dag en € 1.349,- voor beide dagen. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan veelal worden teruggevorderd uit het btw-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.