Gemeentelijk Vastgoed Management

Vastgoedbeleid en formulering strategie (dag 2)

Wanneer? 
vrijdag 8 december 2023
Waar? 
Gouda
Investering? 

€ 1.349,- voor twee dagen en € 675,- voor een dag (excl. btw).

Inhoud

Ben je al een tijdje onderweg met de verduurzaming van jullie maatschappelijk vastgoed? Dan heb je vast ook al de eerste doorrekeningen gemaakt. Belangrijk is om goed te kijken naar wat er in de eerste vier jaar gebeurt. Bij de keuze van de investering spelen maatschappelijk rendement en financiering een grote rol. Scobe Academy heeft hiervoor een basisrekenmodel beschikbaar gesteld. Daar werken we op door tijdens deze masterclass. Deze tool geeft je goed inzicht in alle aspecten die hierbij van invloed zijn.

We horen vaak dat de financiering een probleem is. In deze cursus behandelen we daarom technieken rond TCO (Total Cost of Ownership), wat samenhangt met circulaire economie. Welke materialen zijn wel en niet circulair in te zetten? Hierdoor kun je goed afwegen wat voor jullie klimaatdoelstellingen het beste werkt.

Ook kijken we naar fiscale optimalisatie en extra huurinkomsten. Een vorm van extra huurinkomsten komt van social rents. Het is een vorm aanbesteden waarbij organisaties in het sociaal domein verplicht zijn om ruimte te huren in maatschappelijk vastgoed. Dit is aan spelregels gebonden, maar kan zeer effectief zijn.

Uiteindelijk is het natuurlijk de vraag wat je gaat aanbesteden en hoe je dat vorm geeft. Dat zijn ingewikkelde klussen. Stuur je alles zelf aan? Zet je alles buiten de deur? Of liever iets er tussenin? We nemen je mee in een afwegingsproces waarbij de mogelijkheden van jullie eigen organisatie wordt afgezet tegen de mogelijkheid van marktpartijen om hier rendement uit te halen.  

Deze cursus geeft je tools, inzicht en inspiratie om de energietransitie van jouw vastgoedportefeuille te versnellen.

Programma

Vervolg dag 1

9.30 uur: start

Stap 5: Uitvoeringstrategie voor de eerste 4 jaar

 1. Berekening van de investering
 2. Bepaling Maatschappelijk rendement en (circulaire) financiering
 3. Andere dekkingmiddelen als social rents en fiscale optimalisatie
 4. Keuze-proces bij het invullen van een excel gelet op energieprestatie, financiën, rendement en gewenste vorm van aanbesteding
 5. Indicatoren voor monitoring (afhankelijk van de wijze van uitvoering)
 6. Beleidsmatige beoordeling
 7. Bestuurlijke verantwoording
 8. Voorstellen voor bijsturing

12.30 - 13.00 uur: lunch

Stap 6: Randvoorwaarden uitvoering

 1. Vormen van uitvoering: inhouse tot volledig buiten de deur
 2. Ervaringen met verschillende vormen van uitvoering
 3. Het vormen van project selecties die in de markt zijn te zetten
 4. Vormen van aanbesteding en in het bijzonder van energieprestatie
 5. Juridische eisen aan een aanbestedingsprocedure, wat kan er mis gaan
 6. Product: Input voor een gunning leidraad
 7. Organisatorische randvoorwaarden aan je organisatie

EXTRA - Technieken voor het maken van keuzes:

 1. Maatschappelijk rendement
  • De Effectenarena
  • Input-output en outcome model
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 2. Alternatieve methoden op maatschappelijk rendement (eenvoudig tot complex)

16.30 uur: afsluiting

Docenten

De cursus wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Tijdens dag 2 zal Nico Harkes (NEXT Vastgoed), expert op het gebied van vastgoedrekenen, de Rekentool toelichten en uitwerken. 

 

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor alle medewerkers die een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed moeten opstellen. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeente, binnen de zorg of binnen het onderwijs.

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van de masterclass:

 • Krijg je inzicht in de verschillende dekkingsmiddelen als TCO, circulariteit en socialrents
 • Kun je voor jouw gemeente een financieel overzicht maken (de jaarlijkse circulaire investeringslast en het maatschappelijk rendement)
 • Kun je afwegingen maken voor een organisatievorm die bij jou past
 • Heb je inzicht in voor- en nadelen van verschillende vormen van aanbesteding
 • Weet je hoe je (bestuurlijke) verantwoording kunt afleggen
 • Weet je in voorkomende gevallen een goede opdrachtgever te zijn

Resultaat:

 • Een eigen aangepaste versie van het rekenmodel en een aanbestedingsleidraad
 • Gecombineerd met de eerste dag heb je voldoende input om een routekaart in te vullen

Investering

De investering bedraagt € 1.349,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.