Planeconomie & Vastgoedrecht

Taxeren inbrengwaarde onder de Omgevingswet

Wanneer? 
vrijdag 4 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 09.30 en duurt tot ca. 16.30 uur. 

Voor deze masterclass worden 6 PE-punten toegekend door het NRVT.

Inhoud

De Omgevingswet kent deels nieuwe grondslagen voor de bepaling van de inbrengwaarde bij kostenverhaal. Meest in het oog springend is het gebruik van de WOZ-waarde. Artikel 8.17 van het Omgevingsbesluit regelt dit. In de praktijk roept het gebruik van de WOZ-waarde behoorlijk wat vragen op, zoals: maken we ook een complexwaarde met de WOZ, mag ik WOZ-waarde en taxaties mengen in een inbrengwaarde taxatie en hoe zit het met peildata?

Daarnaast zal artikel 15.21 t/m 15.24 alsmede 15.3.1 OW gelden voor een taxatie als dat gaat over de complexwaarde en de onteigeningswaarde. Punt van aandacht daarbij is of de knelpunten uit het verleden nu worden opgelost.

De wet zegt ook iets over de grondopbrengsten. Die moeten objectief zijn bepaald. De vraag is dan: wat is dat?

Tot slot zijn er natuurlijk ook een aantal systeemvragen: hoe speelt de inbrengwaarde een rol bij de bepaling van de bijdragen? In deze masterclass zullen we ingaan op het systeem “met en zonder tijdvak”.

Leidt dit alles nu tot verlaging van de inbrengwaarde en betere betaalbaarheid van plannen?

In deze masterclass verkennen we welke voetangels en klemmen je tegenkomt bij de waardering van inbrengwaarde en opbrengsten onder de omgevingswet. Op deze manier leer je taxeren onder de OW. Daarbij gaan we vooral in op toepassing voor het kostenverhaal.

Programma

9.30 uur: start

 • Korte introductie systematiek kostenverhaal en rol inbrengwaarde.
 • Waardevermeerderingstoets en macro-aftopping.
 • Casus systematiek met en zonder tijdvak.
 • Wettelijke kaders inbrengwaarde; keuzes.
 • Gebruik van de WOZ-waarde:
  • Waardering van de WOZ eisen aan data
  • Grondslag gecorrigeerde vervangingswaarde en waarde in het economisch verkeer 
  • WOZ op geaggregeerd niveau/complex niveau
  • Als WOZ veel afwijkt van recente markttransacties
  • Aanpak taxatie in geval geen WOZ-waarde bekend is: openbare ruimte, weiland
 • Waardering van voorzieningen buiten het kostenverhaalsgebied.
 • Casus: gemengde waarderingsgrondslagen en doorkijk naar kostenverhaal.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 • Wat verandert er ten aanzien van de complexwaarde?
 • Bepaling van de gebruikswaarde inclusief gesloopte objecten.
 • Wanneer op basis van onteigening?
 • Bepaling van de opbrengst middels objectieve maatstaven.
 • Verwerking van de inbrengwaarde in een GREX met en zonder tijdvak; anders dan normaal.
 • Casus: welke waarderingsgrondslag is verstandig?

16.30 uur: afsluiting

Docent

Voor deze masterclass werken we samen met Gloudemans en Ruud Kathmann van de Waarderingskamer.

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor ervaren professionals die te maken hebben met het bepalen van de inbrengwaarde voor kostenverhaalsplannen, zoals:

 • Taxateurs
 • Planeconomen
 • Rentmeesters
 • Advocaten
 • Juristen
 • Makelaars

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet de wanneer je wel of niet de WOZ-waarde kan gebruiken en hoe je die moet gebruiken.
 • Je weet hoe je de waarde van zowel bebouwde als onbebouwde objecten vaststelt onder de OW.
 • Je weet de waarderingsgrondslagen van onteigening en gebruikswaarde goed in te zetten.
 • Je kent de strategische gevolgen van een keuze van een grondslag voor de GREX.