Basiscursus Planeconomie & Vastgoedrecht

Inhoud

In deze negendaagse opleiding wordt de basis gelegd voor alle grond- en ontwikkeling-gerelateerde thema’s. De aandacht richt zich op financiële, kwalitatieve en juridische piketpalen van gebiedsontwikkeling. 

Na de startdag waarin we het speelveld, de spelers en hun drijfveren schetsen, gaan  we door naar de werking en duiding van de grondexploitatie. Je zet zelf vanuit een leeg spread-sheet een Grex op en leert de posten daarvan te duiden. Daarna verbreden we naar de opstal en beheerexploitaties. Daarmee samenhangend volgt de collegedag 'Grondexploitatie in de nieuwe tijd'. Verder zoomen we in op de rol van de accountant en het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Vanuit juridisch perspectief is de Wro en straks de Omgevingswet agendastellend op dag 7. Tweede juridische thema is de Grondexploitatiewet en de financiële kaders voor het kostenverhaal. Gelieerd is het thema ‘anterieur contractering’, dat eveneens prominent op de agenda staat. Aan het einde van de leergang wordt een examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe Academy-diploma. 

Het programma

De basiscursus Planeconomie en Vastgoedrecht bestaat uit 9 masterclasses van één dag. De doorlooptijd is circa 3 maanden. De optimale voorbereidingstijd per masterclass is tussen de 1 à 2 dagdelen. De voorbereiding tot het examen zal uiteraard meer tijd vergen.

  1. Gebiedsontwikkeling: de spelers, hun drijfveren en rollen, 10 april 2018
  2. Het maken van een Grondexploitatie, 17 april 2018
  3. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte, 24 april 2018
  4. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 15 mei 2018
  5. Administratie, BBV en rol van de accountant, 24 mei 2018
  6. Vastgoed rekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie, 31 mei 2018
  7. Publiek recht (Wro / Omgevingswet), 7 juni 2018
  8. Eploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk, 14 juni 2018
  9. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 21 juni 2018

Profiel en netwerk van deelnemers

Deelnemers aan het programma hebben een hbo- of academisch niveau. Zij zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en krijgen daarvoor de ruimte van hun werkgever. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en met elkaar. Scobisten bouwen op deze manier een nuttig netwerk op waar zij ook na hun opleiding profijt van hebben.  

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 3.350,- exclusief btw. De btw kan worden verhaald op het Btw-compensatiefonds (BCF).

Download voor meer informatie de brochure via de blauwe knop. Wilt u zich aanmelden voor de opleiding? Dat kan via de oranje knop rechts op deze pagina. 

Startdatum 
dinsdag 10 april 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 3.350,- excl. btw. (Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.