Basiscursus Planeconomie & Vastgoedrecht

Inhoud

In deze negendaagse opleiding wordt de basis gelegd voor alle grond- en ontwikkeling-gerelateerde thema’s. De aandacht richt zich op financiële, kwalitatieve en juridische piketpalen van gebiedsontwikkeling. 

Na de startdag waarin we het speelveld, de spelers en hun drijfveren schetsen, gaan  we door naar de werking en duiding van de grondexploitatie. Je zet zelf vanuit een leeg spread-sheet een Grex op en leert de posten daarvan te duiden. Daarna verbreden we naar de opstal en beheerexploitaties. We zoomen in op stedenbouwkundige uitgangspunten en hun planeconomische consequenties in de grex. Daarmee samenhangend volgt de collegedag markt, verkoop en financiering. Vanuit juridisch perspectief is de Wro en straks de Omgevingswet agendastellend op dag 7. Tweede juridische thema is de Grondexploitatiewet en de financiële kaders voor het kostenverhaal. Gelieerd is het thema ‘anterieur contractering’, dat eveneens prominent op de agenda staat. Aan het einde van de leergang wordt een examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe Academy-diploma. 

Het programma

De basiscursus Planeconomie en Vastgoedrecht bestaat uit 9 masterclasses van één dag. De doorlooptijd is circa 3 maanden. De optimale voorbereidingstijd per masterclass is tussen de 1 à 2 dagdelen. De voorbereiding tot het examen zal uiteraard meer tijd vergen.

  1. Gebiedsontwikkeling, de spelers en hun drijfveren, 10 april 2018
  2. Basis Planeconomie: maken van een grondexploitatie, 17 april 2018
  3. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 24 april 2018
  4. Integraal rekenen, 15 mei 2018
  5. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit, 24 mei 2018
  6. Marktanalyse & innovaties in verkooptechnieken, 31 mei 201
  7. Publiek recht (Wro / Omgevingswet), 7 juni 2018
  8. Exploitatieplan in de praktijk, 14 juni 2018
  9. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 21 juni 2018

Profiel en netwerk van deelnemers

Deelnemers aan het programma hebben een hbo- of academisch niveau. Zij zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en krijgen daarvoor de ruimte van hun werkgever. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en met elkaar. Scobisten bouwen op deze manier een nuttig netwerk op waar zij ook na hun opleiding profijt van hebben.  

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 3.950,- exclusief btw. De btw kan worden verhaald op het Btw-compensatiefonds (BCF).

Download voor meer informatie de brochure met de blauwe knop hiernaast of meld je aan met de oranje knop.

Startdatum 
dinsdag 10 april 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 3.950,- excl. btw. (Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie.