Bodem

Rijkswaterstaat komt met haar Jaarwerkplan 2024

dinsdag 6 februari 2024

Nu Bodem+ heeft opgehouden te bestaan, komt Rijkswaterstaat zelf met het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat bodem en ondergrond. Dit verscheen onlangs op 1 februari.

Hoofdonderwerpen

Het is een lezenswaardig werkplan met als hoofdonderwerpen:

  • Voorbereid op de Omgevingswet
  • Water en bodemsturen in de uitvoering
  • Iedere schop in de grond: klimaatbestendig

Per onderwerp wordt dit uitgewerkt, al lijkt de uitvoering van de omgevingswet zich vooral te richten op invoeringsperikelen rond grondverzet en het DSO. Het had wellicht wat ambitieuzer gemogen.

Uitvoeringsagenda

Maar er is ook een uitvoeringsagenda voor lopende werkzaamheden. Ook die is heel boeiend om te lezen. Dat gaat bijvoorbeeld over:

  • Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond (425 afhandelingen) inclusief het aantal beroeps en bezwaar zaken
  • Erkenningen kwaliteitsborging bodembeheer

Ook interessant om te lezen is dat Rijkswaterstaat een aantal taken staakt en veel meer aan regionale kennisoverdracht wil gaan doen.

Klik hier voor meer informatie