Bodem

Hoe Japan het regenwater buffert

dinsdag 6 februari 2024

De afgelopen maanden heeft het heel veel geregend. Op de NOS verschenen diverse items om regenwater vast te houden en te bufferen. Japan maakt het wel heel bont, maar ook Hollanders kunnen er wat van.

Japan

Een bijzondere en vernuftige oplossing vind je in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar heb je het Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel (2 miljard dollar). In dat imposante bouwwerk rijgen over een lengte van 6,3 kilometer zich vijf enorme ondergrondse cilinders aaneen, elk 177 meter hoog en ondersteund door 59 betonnen pilaren, onderling verbonden door tunnels, die regenwater tijdelijk kunnen opslaan. Elke cilinder kan 300.000 kubieke meter water bergen. Het bouwwerk bevindt zich 22 meter onder de grond in het noordelijke en lage deel van de metropool.

Klik hier of op de video hieronder om meer te zien van dit indrukwekkende bouwwerk.

Hollandse maatregelen:

  • In de Anna-Paulownapolder in Noord-Holland worden proeven genomen, waarbij via slimme drainage de dikte van een zoetwaterlens min of meer op peil kan worden gehouden. Dan vloeit het minder snel af en komt zout water niet zo snel naar boven.
  • In Drenthe zijn beken minder diep gemaakt of helemaal gedempt. Dat laatste is bijvoorbeeld gedaan in Natuurgebied De Branden. Voorheen werd het regenwater dat zich in het dal verzamelde snel via sloten en beken afgevoerd. Daardoor is het gebied veel natter geworden, en daarmee is ook de begroeiing veranderd.
  • Ook besloot men in Drenthe de rivier De Hunze weer te laten meanderen. Een rivier krijgt dan de ruimte, waardoor water niet te snel wordt afgevoerd naar lager gelegen gebieden, maar het zo juist de tijd krijgt om in de bodem te zakken.
  • Op de hogere zandgronden (de Hondsrug) zijn zaksloten en zakputten aangelegd. Door een ondiepe kuil of sloot te graven wordt voorkomen dat het water de heuvels afstroomt meteen naar het dal toe. Daarvoor in de plaats kan het water zich op die plekken verzamelen als een tijdelijk vennetje of sloot en langzaam de bodem in trekken.
  • Uiteraard hebben we actief stuwbeheer en duikerafsluitingen en Ruimte voor de Rivier.

Literatuur

https://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/wateroverlast/wateroverlast-beperken/

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-metende-mens-2023
https://www.drinkwaterplatform.nl/stuwbeheer-duikerafsluiters/
https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/verzilting/brakke-kwel#Strategie

https://www.bbc.com/future/article/20181129-the-underground-cathedral-protecting-tokyo-from-floods