Bodem

Miljoenen aan landbouwgif op Nederlandse akkers

donderdag 20 januari 2022

Inwoners van de gemeente Westerveld besloten om niet langer af te wachten en zelf op onderzoek uit te gaan om te kijken of hun vermoedens klopten. Deze zijn ruimschoots bevestigd. Hun omgeving zit vol gif. Het gif zit werkelijk overal, van de moestuintjes tot in het oppervlaktewater en uiteraard ook in de bodem. Het RIVM heeft dit bevestigd. Alleen al in de bodem van natuurgebieden bij Westerveld zijn 24 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Meer dan 132 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, leven we op een gifbelt?

In de provincie Drenthe, waar Westerveld ligt, is onlangs een drie jaar durend onderzoek naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen afgerond. De uitkomsten zijn niet mis. In natuurgebieden op grote afstand van de landbouwgronden, zijn ook stoffen als pendimethalin, chloorprofam (inmiddels verboden), prosulfocarb en fthaalimide vrijwel overal gevonden. De gemeten belasting van de woonomgeving en van de natuurgebieden komt grotendeels overeen met metingen van het door RIVM gecoördineerde OBO onderzoek (2020). 

In Nederland wordt weinig onderzoek gedaan naar schadelijke effecten voor de mens voor het gebruik van pesticiden voor mens en natuur. Eerder schreven wij bij Scobe al over de zeer zorgwekkende stoffenlijst en spraken we onze verbazing uit over het feit dat sommige ZZS pas recent op de lijst zijn gekomen. Bij het lezen van het onderzoek van metenweten vind je nog meer stoffen die toegevoegd zouden moeten worden aan de lijst zoals o.a. herbiciden, pendimethalin, prosulfocarb en de fungiciden fluopyram en folpet (moederstof van metaboliet fthalimide). Deze moeten zo snel mogelijk verboden worden volgens het onderzoek. Een herziening van de ZZS lijst is dus misschien weer nodig?

9,2 miljoen gif per jaar op Nederlandse akkers

In ons land wordt jaarlijks 9.2 miljoen kilo landbouwgif op akkers gespoten, wel een halve liter per persoon. Het zit letterlijk overal. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet hier werk van gaat maken en meer onderzoek gedaan wordt naar de schadelijke effecten van al dat gif.  

Dankzij de inwoners van Westerveld is dit onderwerp op de Haagse agenda gekomen. Hopelijk wordt het ZZS-dossier opnieuw onder de loep genomen.