Bodem

Interview Mirjam van Riessen - beleidsmedewerker bodem en ondergrond bij Gemeente Berg en Dal

zondag 1 januari 2023

Mirjam van Riessen, beleidsmedewerker bodem en ondergrond bij Gemeente Berg en Dal, heeft het opleidingsprogramma ‘Bodem: toekomstbestendig’ gevolgd. De Gemeente Berg en Dal is bezig met de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingwet. De Gemeente Berg en Dal is zich bewust dat bodem een steeds belangrijkere rol gaat krijgen. Het water en bodem gestuurd werken wordt uitgewerkt in de visie van de gemeente. Vanuit Mirjam haar rol als beleidsmedewerker bodem en ondergrond is het de taak om daaraan invulling te geven.

De Gemeente Berg en Dal is gestart met het opzetten van de Regiekamer. In deze Regiekamer worden projecten vanaf de start met allerlei disciplines gesproken: dit is integraal werken. De disciplines kunnen zo direct meedenken over kansen en/of belemmeringen. Dit voorkomt dat de disciplines afhankelijk zijn van de projectleider die bepaald wanneer een discipline bij een project betrokken gaat worden. Mirjam kan vanuit haar discipline ervoor zorgen dat bodem direct een plek krijgt in de projecten. Dit kan in de praktijk betekenen dat er gelet op de bodemkwaliteit er een negatief advies gegeven moet worden als het gaat om een woningbouwproject. Het integraal werken, zoals in dit voorbeeld, is prettig omdat je direct inbreng hebt en niet pas achteraf als de besluiten genomen. Het wordt steeds verder doorgevoerd in de gemeente.

Het water en bodem gestuurd werken naar de praktijk brengen is best een uitdaging. Het moet in ieder geval beleidsmatig verankert worden De Gemeente Berg en Dal is daarom gestart met de actualisatie van de bodemnota. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van regels voor een omgevingsplan. Samen met een adviesbureau is in beeld gebracht welke regels dat moeten zijn. In de opleiding is dit ook aan de orde gekomen en is de groep daadwerkelijk aan de slag gegaan met casuïstiek; o.a. het diepgravend zoeken in de wet. “Deze werkwijze heeft ervoor heeft gezorgd dat de materie helderder is geworden en ik deze nu beter beheers”, aldus Mirjam. Ze kan dat nu ook weer inbrengen in haar eigen bijdrage aan de nota.

Tijdens het opleidingsprogramma is het gehele proces behandeld: van visie, naar programma, het plan, de praktijk naar de evaluatie. Ofwel de beleidscyclus. Mirjam weet nu goed welke informatie ze waar kan vinden en de opleiding heeft daarmee een goede basis neergelegd. De opleidingsdagen hebben geholpen om de volgende stap te zetten.