Bodem

Bodem: toekomstbestendig

Inhoud

Het werkveld bodem verandert. Verschuiving van taken en nieuwe maatschappelijke vraagstukken hebben een andere benadering nodig. In hoeverre verandert de Omgevingswet jouw werk? Welke veranderingen en kansen brengt deze nieuwe wet nou concreet met zich mee? Hoe zit jouw werk er straks eigenlijk uit? Maar ook: welke rol heeft bodem binnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit? Weet jij daar al het fijne van?

Om vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs bodem te helpen deze uitdagingen aan te gaan is de vijfdaagse opleiding ‘Bodem toekomstbestendig’ ontwikkeld. De focus ligt op het vergroten van expertise en adviesvaardigheden.

De cursus bestaat uit twee modules:

 1. De nieuwe Omgevingswet: wat verandert er voor bodem? (dag 1 & 2)
 2. Nieuwe toepassing van maatschappelijke opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit (dag 3, 4 & 5)

Module I: De nieuwe Omgevingswet: grondig uiteengezet

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van provincies naar gemeenten. De nieuwe regelgeving roept vragen op. Hoe veranderen taken van handhavers, vergunningsverleners en adviseurs bodem? Hoe zoek je bijvoorbeeld in de nieuwe wetgeving? De Omgevingswet biedt daarnaast ook kansen om een actievere rol richting de gemeente aan te nemen. In twee masterclasses weet je welke impact de Omgevingswet heeft en maken we concreet hoe jouw werk verandert.

Module II: Maatschappelijke opgaven: bottom-up

Bodem krijgt steeds vragen over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Op dit moment wordt bij bodem vaak alleen nog maar naar verontreiniging gekeken, terwijl de ondergrond veel meer mogelijkheden biedt. Denk eens aan aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO). Hiermee kan bodem zelfs bijdragen aan de energietransitie. Hoe kun jij in jouw werk bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven? In drie masterclasses krijg je niet alleen een breed overzicht van deze drie onderwerpen, maar hierna kun je dit ook concreet toepassen in je werk.

Casus

Door alle modules heen zullen we doorwerken aan één casus. Dit maakt de problematiek tastbaar. We zullen ook het gebied bezoeken in de vorm van een excursie.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken

Leerdoelen

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging)
 • Je hebt inzicht in de rol van de bodemspecialist bij de energietransitie
 • Je weet welke energiemaatregelen wel en niet werken en wanneer die het meest efficiënt zijn
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen
 • Je kent de gevolgen en eisen voor de bodem van deze maatregelen
 • Je weet hoe bodembestanddelen kunnen bijdragen aan andere kringlopen
 • Je hebt zicht op de werking van de bodemkringloop van grond, bagger, organische stof en andere afvalstoffen
 • Je kunt circulair aanbesteden als het gaat om bodemwerkzaamheden

Investering

€2750 voor de gehele opleiding, €1150 voor alleen module I, €1700 voor alleen module II of €595 per masterclass.

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Startdatum 
woensdag 11 november 2020
Aantal dagen 
5
Locatie 
Gouda, Scobe Academy, Stationsplein 9d
Investering? 
2750,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van uw organisatie.
woensdag 11 november 2020
woensdag 25 november 2020
woensdag 16 december 2020
maandag 11 januari 2021
maandag 25 januari 2021