Gemeentelijk Vastgoed Management

Gezonde gebouwen

dinsdag 7 september 2021

Vertraging in gezond maken van maatschappelijk vastgoed lijkt eerder te uiten in het feit dat het niet in de planning past, dan dat geld en techniek een probleem zijn. Dit blijkt uit de gesprekken die Scobe had met Jan Kappers, trainer en adviseur en Arno Codee, technisch beheerder bij de gemeente Utrecht.

“Vanuit de overheid zijn enkele plichten waar we ons aan te houden hebben. Overheidsgebouwen dienen veilig en gezond te zijn, nog niet alle panden in overheidsbezit voldoen hieraan. Soms komt dit omdat niet altijd alles bekend is wat mogelijk is en waar aan voldaan moet worden, maar veel gemeentes zijn wel bezig met grote ontwikkelingen. Ontwikkelingen duren lang en er wordt vaak pas gehandeld als er iets defect is. Je bent dan meer bezig met het blussen van brandjes in plaats van daadwerkelijke duurzame oplossingen. Veel beheerders van gemeentelijk vastgoed hebben ambities op het gebied van verduurzamen en circulariteit. Enkele gemeentes zoals bijvoorbeeld de gemeente Deventer, Utrecht, Breda en Den Bosch hebben al grote stappen gezet, maar wanneer we kijken naar gemeente Deventer dan waren hier ook wel enorme achterstanden.“

Volgens Arno Codee van de gemeente Utrecht wordt standaard 1 keer per vijf jaar naar de gezondheid van overheidsbouwen gekeken. Er worden metingen gedaan en mochten dan aanpassingen nodig zijn, dan worden deze gedaan. De laatste tijd speelt vooral het ventilatievraagstuk een grote rol. Veel scholen, maar ook theaters binnen de gemeente Utrecht hebben subsidie aangevraagd. Om subsidie te krijgen is het wel verplicht om voor 1 februari 2022 te starten met verduurzaming. Het stadhuis in Utrecht is zelf recent verbouwd en met de verbouwing is ook absoluut rekening gehouden met het zo gezond mogelijk maken van het pand. De gemeente Utrecht wil in 2050 volledig energieneutraal zijn en in 2030 moeten er al zeer grote stappen richting energieneutraal gezet zijn. Het kernvastgoed van de gemeente Utrecht moet zoveel mogelijk op een natuurlijk moment energieneutraal worden. Er is genoeg budget om panden energieneutraal te maken. Het grootste probleem is en blijft de snelheid waarmee dit wordt gedaan. Bij projecten ligt er veel druk op de voortgang. In de ontwerpfase moet ruimte gemaakt worden voor het energieneutraal maken van de toekomstige gebouwen. Soms staat dit nog niet voldoende op ieders netvlies. Voor de gebouwen die op dit moment gebouwd of aangepast worden, zijn veel plannen reeds vijf jaar geleden vastgelegd. Het kan dus zijn dat de gezondheid van de gebouwen toen nog niet genoeg op de kaart stond. Over tien jaar zijn ongetwijfeld meer stappen gezet richting duurzame gezonde gebouwen, gebouwen die in natuurlijke momenten worden meegenomen die zullen voldoen, maar voor de rest blijft het toch een wat lastig verhaal. Er staan nog teveel dingen in de kinderschoenen en soms gaan dingen door onze overlegcultuur in Nederland nou eenmaal niet zo snel.

“Ongezonde gebouwen zijn een gevaar voor iedereen en de overheid zou er goed aan doen om zijn panden allemaal binnen korte tijd zo gezond mogelijk te maken. Veel vaste mensen, verantwoordelijk voor het gebouwbeheer, zijn verdwenen bij gemeentes en werkzaamheden zijn dus uitbesteed. Als gemeente moet je een goede opdrachtgever blijven, kwaliteit borgen en kennis van zaken hebben. Externe partijen vragen een andere manier van aansturen”, aldus Jan Kappers.

Gezonde gebouwen past in de gedachte van het succesvol verduurzamen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In onze tweedaagse cursus Gemeenteljik Vastgoed - Succesvol verduurzamen helpen we je met hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Je krijgt tools en technieken om jouw verduurzamingsplannen naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie vind je hier