Gemeentelijk Vastgoed Management

Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen

Inhoud

Ben jij al bezig met het verduurzamen van jullie gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed? We zien dat veel gemeentes inmiddels zijn begonnen met de energietransitie. Maar hoe maak je de slag naar aardgasvrij? Is energieneutraal financieel wel haalbaar? Gaat je budget op aan het sociaal domein? Hoe kun je dit verduurzamingsproces versnellen? Er zijn nog genoeg vragen! Binnen deze cursus is er veel ruimte voor interactie en kun jij input vragen op jouw vraagstukken.

In deze tweedaagse cursus helpen we je met hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Je krijgt tools en technieken om jouw verduurzamingsplannen naar een hoger niveau te tillen. We organiseren dit samen met Wicher Schönau van TwynstraGudde. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed voor gemeenten op te stellen en is dus expert op dit gebied. Ook Rik Altena van DWA neemt een deel van de training voor zijn rekening, een zeer ervaren adviseur met jarenlange ervaring in het begeleiden van transities naar verduurzaming.  

 

Programma

De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina.

DAG 1. Inzicht in de portefeuille, energieprestaties en kosten

Algemene introductie routekaart

Stap 1.   Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld op de opgave

 • Betekenis van de routekaart wettelijk kader
 • Het bereiken van ambities en voldoen aan de verplichtingen
 • Herkennen en benoemen van de gevoelsmatige stand van zaken
 • Benchmark
 • Samenhang andere routekaarten als onderwijs en sport

Stap 2.   Inventariseren van de vastgoedportefeuille

 • Registratiesystemen in het algemeen
 • Inventariseren van het vastgoed als het om energieprestatie gaat
 • Trends in maatschappelijke ontwikkelingen in gebruik en energieprestatie

Stap 3.   Bepalen van de duurzaamheidsaanpak

 • Categoriseren van energiemaatregelen denken in pakketten
 • Hoe zorg je dat je no-regret maatregelen kiest (o.a. best practices, verantwoordelijkheid van de markt)
 • Meekoppelkansen (groot onderhoud), nieuwbouw of herstructurering
 • Alternatieve methoden om het energieverbruik in te schatten

Stap 4.    Financiën

 • Wat zijn de investeringen in relatie tot de verschillende energieniveaus /pakketten van verduurzaming
 • Onderhoud en exploitatie van verschillende niveaus
 • Groot onderhoud
 • Aanvullende slagen voor betere prestaties
 • Ontwikkelingen in kosten

DAG 2. Uitvoering en monitoring

Stap 5: Uitvoeringstrategie voor de eerste 4 jaar

 • Berekening van de investering
 • Bepaling Maatschappelijk rendement en (circulaire) financiering
 • Andere dekkingmiddelen als social rents en fiscale optimalisatie
 • Keuze-proces bij het invullen van een excel gelet op energieprestatie, financiën, rendement en gewenste vorm van aanbesteding
 • Indicatoren voor monitoring (afhankelijk van de wijze van uitvoering)
 • Beleidsmatige beoordeling
 • Bestuurlijke verantwoording
 • Voorstellen voor bijsturing

Stap 6.    Randvoorwaarden uitvoering

 • Vormen van uitvoering: inhouse tot volledig buiten de deur
 • Ervaringen met verschillende vormen van uitvoering
 • Het vormen van project selecties die in de markt zijn te zetten
 • Vormen van aanbesteding en in het bijzonder van energieprestatie
 • Juridische eisen aan een aanbestedingsprocedure, wat kan er mis gaan
 • Product: Input voor een gunning leidraad
 • Organisatorische randvoorwaarden aan je organisatie

Extra: Technieken voor het maken van keuzes

 • Maatschappelijk rendement
  • De Effectenarena
  • Input-output en outcome model
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 • Alternatieve methoden op maatschappelijk rendement (eenvoudig tot complex)

Docenten

Dag 1: Wicher Schönau  / Rik Altena

Dag 2: Wicher Schönau / Rik Altena / Nico Harkes

De cursus wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Daarnaast is Rik Altena (DWA) docent op beide dagen. Rik is beleidsadviseur en technisch specialist voor de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Ook hij is adviseur voor de Routekaart. Rik zal met name de verschillende duurzaamheidsopties uitwerken. 

Tijdens de tweede dag zal Nico Harkes (NEXT Vastgoed), expert op het gebied van vastgoedrekenen, de Rekentool toelichten en uitwerken. 

De docenten hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor alle medewerkers die een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed moeten opstellen. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeente, binnen de zorg of binnen het onderwijs.

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze masterclasses:

 • Heb je een beeld van de investeringen die samenhangen met de transitie;
 • Kun je handige projectselecties maken die je in de markt kunt zetten maar die ook passend zijn bij de gemeentelijke situatie;
 • Weet je een aanbestedings- en gunningsleidraad op hoofdlijnen te maken en te beoordelen;
 • Kun je een eigen routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen;
 • Leer je een monitoring te ontwikkelen gelet op techniek, beleid en bestuurlijke wensen;
 • Weet je in voorkomende gevallen een goede opdrachtgever te zijn voor het opstellen van een routekaart.

Investering

€1.150,- voor twee dagen en €600,- voor een dag (excl. btw).

Inclusief een sjabloon voor de Routekaart in Excel!

* Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,3
Startdatum 
woensdag 11 mei 2022
woensdag 11 januari 2023
Aantal dagen 
2
Locatie 
Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 
€ 1.150,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het btw-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
woensdag 11 mei 2022
Gemeentelijk Vastgoed Management
woensdag 25 mei 2022
Gemeentelijk Vastgoed Management