Planeconomie & Vastgoedrecht

Handreiking: kostenverhaal onder de Omgevingswet

Wanneer? 
woensdag 23 november 2022
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 599,-

Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie betaal je per deelnemer slechts 499,-

Inhoud

Er is hard gewerkt aan de handleiding bij het nieuwe kostenverhaal. Dit vraagt natuurlijk om een toelichting van de maker.

Hendrik van Sandick van Van Sandick Advies heeft de handleiding mede geschreven bij het Ministerie van BZK. Tijdens deze masterclass helpt hij ons door de handleiding heen en laat hij zien hoe we hiermee actuele problemen aanpakken. Dat gebeurt zowel juridisch als planeconomisch. Hendrick laat rekenregels zien voor een omgevingsplan, hoe dit dynamisch met de GREX kan samenhangen en welke keuzes we kunnen maken. 

 

Programma

Deze cursus vindt plaats bij Scobe Academy. De cursus begint om 09:30 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. Rond 12:30 uur is er een lunch.

Ochtend: bespreken van de handleiding kostenverhaal

 • Doelstelling van het nieuwe kostenverhaal en wettelijk kader
 • Aanwijzen van kostenverhaalsgebieden, kostensoorten; wat is het, hoe werkt het
 • Kostenverhaal zonder tijdvak ; organische gebiedsontwikkeling
  • Raming van de kosten bijzonder aandacht voor duurzaamheid, WOZ/complexwaarde.
  • Raming van de opbrengsten
  • Verdeling van kosten over activiteiten
  • Herberekening van eindafrekening
 • Kostenverhaal met tijdvak; integrale gebiedsontwikkeling.
 • Verplichte en niet-verplichte bijdragen;/ oude bijdragen ruimtelijke ontwikkeling.
 • Kostenverhaal in het omgevingsplan en wat is anders bij een omgevingsvergunning.
 • Beschikking kostenverhaal; rechtszekerheid Awb
 • Overgangsrecht. Verwerking in een (anterieure en posterieure) overeenkomst

Middag: toepassing

 • Rekenkundige uitwerking:
  • Rekenkundige behandeling casus Munterij; hoe werkt de rekensom.
  • Lessen uit de eerste praktische ervaring met exploitaties.
 • Financiele bijdrage uitgewerkt
  • Verplichte Financiele bijdagen wat kan wel en niet en wanneer.
  • Niet verplichte bijdragen; wat kan wel en wanneer.
  • Verschuiving van bovenwijkse kosten
 • Geen exploitatieplan, wel regels; hoe ziet dat er uit.
  • Hoe komen de regels in het omgevingsplan; planregels of dynamische regels?
  • Koppeling van een GREX en administratie aan een omgevingsplan
  • Voorbeeld planeconomische uitvoering kostenverhaal

Leerdoelen

 • Kennisnemen van de handleiding kostenverhaal
 • Middels rekenvoorbeelden toepassing voorbereiden eigen praktijk.
 • Weten hoe het nieuwe kostenverhaal in anterieure overeenkomsten wordt verwerkt.

Investering

€ 599, - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie €499,-