Verplichte Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed moeilijke opgave voor gemeente

dinsdag 24 maart 2020

Eind april wordt de Sectorale Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed gepubliceerd. De VNG legt hier momenteel de laatste hand aan. Vooral voor kleinere gemeenten blijkt het ontwikkelen van een routekaart maatschappelijk vastgoed een behoorlijk opgave. Zeker als je weet dat deze eind dit jaar klaar zou moeten zijn.  

Wicher Schönau van TwynstraGudde is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Sectorale Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed door de VNG. Voor alle duidelijkheid: een routekaart is een plan met acties en financiën in de tijd. ‘Dit document geeft houvast bij de opgave die er nu binnen de gemeenten ligt. We zien dat veel grote gemeenten al voortvarend aan de slag zijn met de eigen routekaart.’

Maar dat geldt niet voor veel van de kleinere gemeenten. Hier lijkt het ontwikkelen van een routekaart een behoorlijke opgave. ‘Dat komt omdat een portefeuille-achtige benadering van het vastgoed voor veel gemeenten helemaal nieuw is. Waar haal je dan de capaciteit en kennis vandaan? Het is moeilijk om dan zo’n groot project op te starten’, aldus Schönau.

In kader van het Klimaatakkoord hebben gemeenten de taak gekregen om hun vastgoed te verduurzamen. Daarbij moeten ze een eigen routekaart ontwikkelen waarin een geloofwaardig plan staat hoe zij de CO2-reductie doelen halen. In aangrenzende gebieden als sport en onderwijs zijn inmiddels al veel ontwikkelingen op dit gebied, maar ook hier is de klus nog niet geklaard. Bovendien blijkt de financiering een heikel punt.

Om de opgave vanuit het Klimaatakkoord concreet te maken heeft Scobe Academy de tweedaagse cursus Maatschappelijk Vastgoed – Routekaart Verduurzaming ontwikkeld. Tijdens deze cursus worden de te nemen stappen uitvoerig behandeld. Na deze cursus kun je niet alleen een eigen routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen, maar leer je bijvoorbeeld ook een aanbestedings- en gunningsleidraad op hoofdlijnen te maken en weet je hoe je de financiële opgave kan bepalen. Je krijgt aan het einde een excel mee die je zelf kan invullen. Mocht je als gemeente al onderweg zijn dan biedt de cursus een spiegel en ideeën die je zeker nog kan gebruiken.