Gemeentelijk Vastgoed Management

Ventilatie op de meeste scholen niet op orde, aanvraag subsidietermijn tot 30 april 2022 verlengd

donderdag 27 januari 2022

De SUVIS is een uitkering welke bedoeld is om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. In 2021 zijn de beschikbare budgetten hiervoor verhoogd. Omdat de subsidiepot nog niet leeg is en veel scholen nog worstelen om hun ventilatie op orde te krijgen, is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen tot 30 april verlengd.

Het totale budget van deze regeling is 200 miljoen euro (excl uitvoeringskosten). Er gelden meerdere eisen om  subsidie te kunnen krijgen. Zo ben je verplicht om je kennis en ervaring te delen op het kennis- en innovatieplatvorm verduurzaming maatschappelijk vastgoed en moet het project minstens aan de volgende voorwaarde voldoen;

  1. Een luchtverversingscapaciteit moet gehaald worden van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
  2. Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Op de website van de RVO kun je alle informatie vinden en de subsidie aanvragen.