Planeconomie & Vastgoedrecht

Resultaat grondexploitaties van de afgelopen 15 jaar

donderdag 13 januari 2022

Op 21 december verscheen er een rapport van Stadkwadraat en Fakton over het resultaat van de grondexploitaties in de afgelopen 15 jaar. Een rapport met veel historie en een goed inzicht in hoe de wereld is veranderd. BZK was opdrachtgever.

Een van de conclusies is:

“Grondexploitaties anno 2021 hebben een negatief resultaat. De huidige stijging van de grondwaarden als gevolg van
de actuele marktontwikkelingen heeft weliswaar een positief effect op het resultaat van een grondexploitatie, maar
die stijging weegt niet op tegen de hogere kosten in de grondexploitatie als gevolg van de hogere kosten van
binnenstedelijk bouwen, de hogere kosten vanwege gemeentelijke bovenwijkse kosten. De eisen aan een
betaalbaar woningbouwprogramma verlagen de totale grondopbrengst. Bovendien beschikken gemeenten niet over
aanvullende middelen op een tekort op de grondexploitatie te dekken”.

Lees verder over het resultaat van de grondexploitaties op de site van Fakton.