Planeconomie & Vastgoedrecht

Nieuwe plankostenscan gepubliceerd: kostenverhaal nog moeilijker dan november

maandag 5 februari 2024

Op 1 februari van dit jaar is de eerder terug getrokken plankostenscan van november 2023 terug geplaatst en aangepast. Er zijn nog minder kosten verhaalbaar in de situatie met tijdvak. Prijzen zijn wel geïndexeerd, maar civiele budgetten zijn verlaagd.  Zonder tijdvak is wel verbeterd.

Met en zonder tijdvak

Op 1 februari zijn op de IPLO website de plankostenscans verschenen. Er is uiteraard een model voor kostenverhaal met en zonder tijdvak. Met tijdvak betekent de fictie dat de gemeente alle werkzaamheden uitvoert. Zonder tijdvak betekent dat alleen de openbare ruimte wordt aangelegd.

We hebben weer drie plannen doorgerekend: een keer met de huidige scan van september 2023, een keer met tijdvak en een keer zonder tijdvak. Voor de scan van september hebben we de tarieven geïndexeerd, conform de stijging in de scans van februari. De plannen betreffen:

  1. Eén plan in een weiland met 215 woningen, waarbij 1,5 meter partieel opgehoogd moet worden;
  2. Zelfde plan maar dan een transformatie van ca. 4 ha en 215 woningen;
  3. Een bedrijventerrein in een weiland van bruto ca. 9 ha, waarvan 3 meter partieel opgehoogd wordt.

Conclusie

Hieronder staan de resultaten. Naar aanleiding hiervan kunnen de volgende conclusies worden gemaakt:

  • De te verhalen plankosten zijn 20% tot 30% lager dan met de scan van september 2023.
  • Het kleinste verschil met de oude scan ontstaat als het een herstructurering betreft.
  • De verhaalbare kosten voor projectleiding halveren meer dan de helft.
  • Ook civiele techniek vermindert nu 20-40%.
  • Voor communicatie zijn nu wel kleine budgetten beschikbaar.
  • Planeconomie heeft meer geld.
  • Ten opzichte van november zijn de vergoedingen voor de situatie zonder tijdvak met 25-50% gestegen.

Plannen

1.

2.

3.

Leer meer over de plankostenscan tijdens de masterclass Verwerving, grondproductie en gronduitgifte of tijdens de Basisopleiding Planeconomie & Vastgoedrecht.

De Excel-rekenmodellen van de plankostenscan kun je hieronder downloaden:

Kostenverhaal met tijdvak

Kostenverhaal zonder tijdvak