Bodem

PFAS overal in Nederlands grondwater

maandag 20 december 2021

Afgelopen week publiceerde het RIVM de resultaten van het (landsdekkend) onderzoek naar PFAS in het Nederlands grondwater. De conclusie dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten, is niet echt bijzonder. Dit is namelijk in lijn met wat er in 2018 gevonden is tijdens de inventarisatie van PFOS en PFOA in het grondwater. 

Dat PFAS overal in het grondwater zit is geen fijn nieuws. Gelukkig gaat het (doorgaans)om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS trof het RIVM aan is freatisch grondwater dat zich direct onder de grondwaterspiegel bevindt. In dieper gelegen grondwater zijn de concentraties lager. Het RIVM rapport laat de aanwezigheid van PFAS in het grondwater zien dat in het recente verleden persistente mobiele stoffen via de bodem konden doordringen tot in de verzadigde zone. Het blijft daarom in de toekomst heel belangrijk om actief op zoek te gaan naar nieuwe (groepen van) stoffen in de bodem die mogelijk een bedreiging vormen voor het grondwater. Goed deskundig bodembeleid kan een gezonde bijdrage leveren aan brongerichte maatregelen.

Geen verband tussen concentraties in de bodem en grondwater

Omdat de metingen voor dit onderzoek op dezelfde plaats zijn gehouden als voorgaande onderzoeken heeft het RIVM kunnen onderzoeken of er ook daadwerkelijk een verband is tussen concentraties in de bodem en in het grondwater. Enig verband is er niet gevonden. 

Bron:RIVM.nl