Duurzame gebiedsontwikkeling
Planeconomie & Vastgoedrecht

Onderzoek vertaling Circulaire Grondexploitatie naar de praktijk

donderdag 11 mei 2023

Uiterlijk 1 juli 2023 komt de minister van VRO met de aanscherping en verbreding van de milieuprestatie-eis en de introductie van een eis voor CO2- emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.[1] Hij geeft hiermee invulling aan de Focus City Deal.

Focus City Deal
Binnen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen[2] ligt de inhoudelijke focus op de volgende drie thema’s:

1. Biobased bouwen;

2. Geïndustrialiseerd conceptueel bouwen;

3. Waarderings- en financieringsmodellen.

Het derde punt heeft geleid tot onderzoek naar een circulaire grond- en vastgoedexploitatie. Het onderzoek heeft een soort basis model opgeleverd om naar de praktijk te worden vertaald. Maar hiermee zijn we nog niet bij praktijk. Wat is nodig?

  • Een doorvertaling naar bestaande grondexploitatiesystemen. Dit vergroot de mogelijkheid om het zogenaamde Nieuwe Normaal van het circulair bouwen te implementeren in ‘standaardnormaal.’
  • Een verbreding naar andere materialen dan hout, zoals nu in het basis model, met daarin ook de aangekondigde norm voor de MPG van 0,5 en later wellicht 0,3.[3]
  • Onderbouwing van de stijging van de VON-prijzen[4] door circulariteit; bijvoorbeeld in relatie tot gezondheid en zogenaamde ESG-eisen[5] van investeerders.
  • Subsidies en eventuele andere dekkingsmiddelen worden toegevoegd.
  • Een nadere nuancering voor de aan- en verkoop van CO2 en andere rechten.
  • Mogelijkheden vanuit het BBV om restwaardes op te voeren, ook voor de openbare ruimte.
  • Tools voor een vergelijking tussen de lineaire en de circulaire aanpak.

Vervolg onderzoek

De bovenstaande punten moeten de komende maanden worden onderzocht. Als je nog mee wil doen meld je dan bij info@scobe.nl.

Resultaat

Als het onderzoek gereed is dan zal dit leiden tot een bruikbaar model en hebben we een volwassen systeem. Daarmee is het mogelijk om kosten én de opbrengsten van circulariteit te bepalen, is het ook mogelijk om te bepalen welke overige dekkingmiddelen nodig zijn om het mogelijk te maken en last but not least, met dit model zouden ook taxaties van circulaire gebiedsontwikkelingen gemaakt kunnen worden. Wordt vervolgd!

 

 

[1] Kamerbrief Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen; 23 december 2022

[2] https://agendastad.nl/content/uploads/2021/02/Dealtekst-City-Deal-Circulair-en-Conceptueel-Bouwen-DEF-230221.pdf

[3] Kamerbrief Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen; 23 december 2022, blz. 7

[4] VON: Vrij op naam

[5] ESG: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.