Duurzame gebiedsontwikkeling

Welke impact heeft de Energiewet op gebiedsontwikkeling?

donderdag 20 juni 2024

Op 4 juni 2024 heeft de Tweede Kamer de Energiewet van demissionair minister Jetten aangenomen. De wet beschermt in de eerste plaats consumenten beter, mede als het gaat om leveringszekerheden. Echter heeft de wet ook een aantal gebiedsgerichte aspecten.

Energietransitie versnellen

“De nieuwe Energiewet vervangt en moderniseert de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Bestaande regels worden verhelderd en versimpeld en onnodige verschillen tussen regels voor gas en elektriciteit verdwijnen. De nieuwe regels sluiten bovendien beter aan bij het energiesysteem van de toekomst, met meer duurzame lokale energieproductie, opslag en flexibiliteit. Met name deze laatste drie punten raken de gebiedsontwikkeling” [1]. Lokale wind, zon en water wordt vanuit deze wet de ruimte gegeven. Daarbij past opslag en afnemen wanneer nodig. Het stimuleren van lokale samenwerkende partijen in een gebied heeft een gebiedsontwikkelingsperspectief. Of door een verschuiving naar gebruikers daadwerkelijk tot versnelling zal leiden, kun je overigens wel vragen: Wie heeft tijd om dit soort zaken aan elkaar te knopen?

Vol stroomnet
“Het wetsvoorstel biedt ook meer mogelijkheden om problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, bijvoorbeeld door bestaande ruimte op het net slimmer en flexibeler te kunnen gebruiken (vraagrespons; congestiemanagement) en meer mogelijkheden te bieden voor gezamenlijk gebruik van een aansluiting (cable pooling)”; aldus de eerder genoemde bron. Dit zou voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen natuurlijk veel mogelijkheden bieden. Problemen zoals in Almere waar pas in 2029 een aansluiting kan worden verzorgd worden dan beperkt[2].

Zelf handelen

“Ten slotte creëert de wet nieuwe mogelijkheden voor mensen en bedrijven om zelf actief te worden op de energiemarkt, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die de door leden geproduceerde elektriciteit verkopen en leveren”. Nieuw is dit niet. Distributiecentra en andere eigenaren van grote daken verdienen nu al bij door te leveren aan energieleveranciers of zelfs afnemers. Ook partijen die verschillende daken huren doen dat nu al en tot slot zijn er de energiecoöperaties. Verschil met het verleden zou er kunnen zijn dat producent en gebruiker dichter bij elkaar zitten in één gebied. Maar zoals eerder gezegd is het nog maar de vraag of dit overal werkt. Hier een nieuwe (dure) taak voor de energiebedrijven weggelegd. Zo benoemd de wet nieuwe rollen voor de netbeheerders en de  transmissiesysteembeheerders en distributiesysteembeheerders. Een dergelijke rol is echter niet alleen voorbehouden aan de voormalige energie bedrijven.

Impact projectleider energietransitie   

De groeiende aandacht voor lokale/gebiedsgerichte maateregelen zal het leven van een projectleider energietransitie niet eenvoudiger maken. Er komen nieuwe procesvragen bij en we gaan een volgende fase in de energietransitie in.