Gemeentelijk Vastgoed Management

Is onderhoud voor maatschappelijk vastgoed niet meer mogelijk?

donderdag 16 september 2021

Als we kijken naar bijvoorbeeld de aanbestedingskalender, dan staan daar nauwelijks opdrachten voor vastgoedonderhoud bij gemeentes in. Hoe kan dit? Zit dat in het feit dat de capaciteit niet meer voldoende is, worden klussen uitgesteld, rollen opdrachten door, worden ze opgeknipt; en is dit alles kostentechnisch wel optimaal? Scobe sprak met enkele aannemers.

Nieuwe partijen die innovatief willen zijn, zoals Heijmans, zien niet veel kansen voorbij komen. Ze moeten het van grote aanbestedingen hebben. Dat zouden dan vooral grotere gemeenten moeten zijn, maar die zijn er niet veel en de gemeenten die wel groter zijn, zijn in veel gevallen al voorzien. De laatste contracten die we zagen van BAM zijn volgens de website van 2018. SRO - een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten rond Haarlem en Amersfoort - met een eigen organisatie, heeft recent nog wel een gemeente aan het verband toegevoegd en kan wel aan de behoefte voorzien.

Kleinere partijen zien kleine, doorlopende contracten, of ze worden alsnog gebeld, terwijl men de klus niet (meer) heeft. Zoals bijvoorbeeld de KBM-groep in Katwijk. KBM- groep deed eerst het onderhoud voor de gemeente Katwijk en verloor later de tender, maar wordt toch gebeld als er acuut wat aan de hand is. “Weliswaar hebben we de aanbesteding verloren, maar ze bellen ons toch voor allerlei spoedreparaties”.

We spraken tevens een middelgrote gemeente in de Randstad: “Wij wachten totdat corona voorbij is en we werkelijk weten wat we nodig hebben.” Dat wijst erop dat hier geen acute klussen zijn. Online blijken echter wel degelijk domeinspecifieke opdrachten te worden aanbesteed; een verbouwing van gemeentehuizen, onderhoud van sporthallen en aanpassingen van cultuurhuizen. Dat de kosten veel hoger worden dan gepland is wel duidelijk, gelet op de vele debatten in de raad. In Amsterdam kwam zelfs niemand opdagen. Van knippen op voorhand lijkt geen sprake.

Aanbesteding, als die al plaats vindt, lijkt dus te lopen via de lijnen van de beleidsvelden. Of dit het meest optimale en efficiënte is, is wel de vraag. Zeker omdat er kansen liggen met nieuwe contractvormen als prestatiegericht onderhoud, risico gestuurd onderhoud, voorspellend onderhoud of integraal calamiteiten onderhoud. Dit zijn wel vormen die een zekere schaal vereisen. Daarbij kan een slimme aanbesteding ook helpen om minder personeel in te zetten, want de bouwvakkers zijn schaars en bepalen mede de hoge kostprijs.

Wil jij ook meer weten over het juist inrichten en beheren van maatschappelijk vastgoed en hoe het aanbestedingsrecht werkt in de praktijk? Onze cursus Gemeentelijk Vastgoed – Succesvol verduurzamen is dan precies wat je zoekt.