Planeconomie & Vastgoedrecht

Chatgpt en de grondexploitatie

dinsdag 31 oktober 2023

We hebben de intelligentie van Chatgpt getest door een vraag te stellen om een simpele grondexploitatie te maken. 

Kun je een grondexploitatie in Excel maken met de volgende uitgangspunten:

  • 2,5 ha groot.
  • Waarvan 2 ha netto plangebied.
  • 50 grondgebonden woningen.
  • In Gouda.
  • Looptijd 4 jaar.
  • 30% sociale huur.
  • 70% marktwoningen.
  • De rente is  2%.
  • Prijspeil 1-1-2023.

Houd rekening met alle normale kostenposten die in een grondexploitatie staan.
Bereken de eindwaarde (EW) en de netto contante waarde (NCW).

Conclusie
Vooralsnog maakt het programma totaal onzinnige aannames, kan het niet rekenen, is niet consequent en lijkt ook niet locatie gevoelig. 

Onderstaande antwoorden vanuit Chatgpt laten zien waarom!

Antwoord 1 in Gouda
Chatgpt komt terug met het volgende antwoord.

Natuurlijk! Hier is een voorbeeld van een grondexploitatie in Excel met de opgegeven gegevens:

Antwoord 2: in Leeuwarden
Vervolgens hebben we dezelfde vraag nog een keer gesteld. Alleen de gemeente hebben we veranderd van Gouda in Leeuwarden. We kregen een totaal ander antwoord.

Vervolgens hebben we dezelfde vraag nog een keer gesteld. Met tevens de gemeente Leeuwarden. We kregen wederom een totaal ander antwoord.