Planeconomie & Vastgoedrecht

Ambitie: die glinstering wilde ik ook!

donderdag 16 september 2021

Als consultant bij Ecorys wil Pim de Roos (29) gebieden functioneler, leefbaarder en adaptiever maken door een mix van onderzoek en advies. Pim is ambitieus en wil eigenlijk niet kiezen tussen de kant van mobiliteit/infrastructuur en die van stedelijke ontwikkeling. De integrale vraagstukken maken dat deze keuze ook steeds minder aan de orde is. Pim specialiseert zich daarom in beide thema’s.

‘Denk aan ontsluiting in grote nieuwe woonwijken, de gebieden rondom treinstations en bijvoorbeeld de opkomst van Smart Mobility Hubs. Je ziet gewoon dat mobiliteit en gebiedsontwikkeling steeds meer samenkomen’, legt Pim uit.  ‘Bij Ecorys werken we aan de vraagstukken van morgen, waar juist ook deze thema’s gezamenlijk een grote rol spelen.’

Pim studeerde Economie aan de Universiteit Utrecht en ging daarna door met zijn master Ruimtelijke Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Hier werden vaak lezingen gegeven door professionals uit het vakgebied. Sommigen hadden zo’n enorme glinstering in hun ogen als ze over hun werk praatten. Dat wilde ik ook!’

Zijn nieuwsgierige karakter en zijn interesse in gebiedsontwikkeling en mobiliteit brachten hem als stagiair binnen bij onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. En inderdaad, je ziet de ogen van Pim duidelijk glunderen als hij over zijn werk praat. ‘We helpen onze klanten om een volgende stap te nemen in ruimtelijk-economische projecten met een mix van onafhankelijk onderzoek en advies.’ Dat kan binnen alle fases van een project voorkomen. We brengen economische en maatschappelijke effecten in kaart, en geven input voor keuzes en afwegingen.’

Een van de favoriete projecten van Pim is die van het toekomstbestendig maken van de mobiliteitsknoop Schiphol. De werkzaamheden van Ecorys bestonden naast projectleiding uit het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een businesscase voor verschillende projectalternatieven. ‘Hier voeg je echt capaciteit en kwaliteit toe aan het openbaar vervoer en Schiphol Plaza.’

Omdat Pim aan steeds grotere projecten werkt, merkte hij dat hij de helikopterview en het gevoel voor de cijfers bij de grondexploitaties nog een beetje miste. ‘Dan ga je natuurlijk kijken hoe je ervoor kan zorgen dat je deze kennis wel krijgt. Zo kwam ik uit bij de basisopleiding Planeconomie en Vastgoedrecht van Scobe Academy. Ik ging voor de specialistische kennis rondom grondexploitaties maar ik kreeg meer dan verwacht. De opleiding behandelt businesscases van gebiedsontwikkeling vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch, juridisch, planologisch en bestuurlijk perspectief. Dit heeft mijn blik echt verbreed.’

Het volgen van de opleiding werpt gelukkig zijn vruchten af. ‘Ik kan me nu beter verplaatsen in de wereld van mijn opdrachtgevers, maar eigenlijk ook in die van andere gesprekspartners zoals projectleiders, civiel technici en juristen. Hierdoor snap ik hun processen beter en kan ik inhoudelijk mee praten, scherpere vragen stellen en het project beter doorgronden.’

In de nabije toekomst wil Pim doorgroeien tot senior consultant en belangrijke bijdragen blijven leveren aan de mobiliteit en infrastructuur binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen. ‘Ik wil kwaliteit toevoegen en leefbaarheid vergroten.’ En daar hoort ook een stukje duurzaamheid bij. ‘Mijn inziens kunnen investeringen nóg doelmatiger en integraler. Gebiedsontwikkeling met oog voor ontsluitende infrastructuur en consequenties op de totale ruimtelijke herinrichting. Daar wil ik me graag hard voor maken.’