Planeconomie & Vastgoedrecht

#2. Plankostenscan onder de omgevingswet bekend

donderdag 7 oktober 2021

Ondertussen hebben we zicht gekregen op de Excels welke horen bij de plankostenscan die weer hoort bij de Omgevingswet. Het gaat nu nog om concepten van de plankostenscan, maar de kans is groot dat dit het  gaat worden. Hier verkennen we de verschillen.

Referentie

Als referentie nemen we het plan Hooghkamer. Een plan met 850 woningen en 600 m2 voorzieningen. Het betreft een exploitatieplan.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de plankostenscan zijn de volgende:

  • Bruto plangebied ca. 34 ha.

  • Ca. 40% uitgeefbaar.

  • Mogelijk alles onteigenen (uiteindelijk niet gebeurd).

  • Vestigen voorkeursrecht.

  • Partieel ophogen.

  • De gemeente is opdrachtgever voor het bouw- en woonklaar maken.

 

Output

Invullen van de concept scan onder de omgevingswet levert nu het volgende resultaat op. Dat wijkt wel af van wat we gewend zijn onder de voorgaande scans.

Klik hier voor de tabel.

Opvallend is dat de algemene kosten en aansturing (management) heel laag zijn. Dat heeft te maken met het feit dat deze kosten toegerekend worden aan andere producten.

 

Wil je meer weten over de oorzaak van deze verschillen? Volg dan onze cursus over de plankostenscan, Planeconomie in de Omgevingswet welke zal starten op 26 oktober 2021. Tijdens deze cursus leer je gelijk de samenhang met kostenverhaal, planschade en onteigening en voorkeursrecht. Je kan er ook voor kiezen om alleen de masterclass over de plankostenscan te volgen op 12 november 2021