Duurzame gebiedsontwikkeling

Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties voor de grond- en opstalexploitatie

Wanneer? 
woensdag 6 december 2023
dinsdag 14 mei 2024
woensdag 27 november 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Circulair bouwen heeft consequenties voor jouw werk. De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent duurzame productie, meer hergebruik van materiaal en andere producten. Circulariteit gaat de grondexploitatie niet voorbij en de opstalexploitatie al helemaal niet. Maar welke gevolgen zijn dat precies?

Wat betekent circulair bouwen eigenlijk? Hoe maken we dat praktisch? Op welke manier stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? Grond verkopen is dat nou duurzaam en circulair? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? Allemaal relevante vragen die de revue passeren tijdens deze masterclass. Wil jij weten hoe deze dag er uitziet, lees het programma dan verder!

 

Programma

Wat betekent circulair bouwen eigenlijk? Hoe maken we dat praktisch? Op welke manier stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? Grond verkopen is dat nou duurzaam en circulair? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? Allemaal relevante vragen die de revue passeren tijdens deze masterclass. Wil jij weten hoe deze dag er uitziet, lees dan verder!

9.30 uur: start

 1. Circulaire gebiedsontwikkeling: hoe om te gaan met verschillende definities?
 2. Meekoppelkansen met energie en klimaatadaptatie.
 3. Ontwikkelstrategie gericht op levensduur, reparatie en onderhoud (vs. traditionele model).
 4. Kansen hergebruik en recyclen van grondstoffen in de gebiedsontwikkeling.
 5. Van beleid naar uitvoering; hoe zet je het om (verschillende ontwerpniveaus)?
 6. Metabolisme en materiaalstroomanalyse (0-meting vs. ambitie).
 7. Praktische voorbeelden: Buiksloterham, de Nieuwe Kethelpoort (Schiedam) Werkspoorkwartier.
 8. Praktijkopdracht: levensduur, reparatie of onderhoud?

12.30 - 13.00 uur: lunch

13.00 uur: start middagprogramma

 1. Het Nieuwe Normaal.
 2. Verwerking in de uitvoering, zoals het ambitieweb.
 3. Privaatrechtelijk spoor met Friese aanpak;
  • Convenant duurzaambouwen.
  • Verwerking in tender en andere overeenkomsten van gebiedsontwikkeling.
  • Overige aanbestedingsmogelijkheden.
  • Gronduitgifte in eigendom en erfpacht.
 4. Publiekrechtelijk spoor: stok achter de deur;
  • MPG en andere waarden.
  • Omgevingsplan en andere kerninstrumenten.
  • Omgevingswaarde.
  • Monitoring.
 5. Financiële aspecten van circulariteit;
  • GEX, VEX en BEX.
  • Verwerking in de grondexploitatie.
  • Restwaarde/ ja of nee.
  • Zicht op subsidies.
  • Kostenverhaal.
 6. Ophalen van gewenste vervolgstappen.

Tijdens deze masterclass dagen we je uit om circulaire projecten van de grond te krijgen. Je leert hoe je de principes van de circulaire economie toepast en wat voor consequenties dit heeft. Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet je hoe je deze inzichten kunt vertalen naar concrete doelstellingen.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Kennis

 • Je weet wat een circulaire gebiedsontwikkeling inhoudt versus een traditionele gebiedsontwikkeling
 • Je weet welke nieuwe partijen in beeld komen bij een circulaire gebiedsontwikkeling
 • Je weet wat er mogelijk is gericht op de levensduur, reparatie en onderhoud van grondstoffen en materialen (en hoe je deze materialen in kaart brengt)
 • Je leert welke circulaire verdienmodellen er zijn
 • Je weet hoe je kunt rekenen aan circulariteit en wat de gevolgen voor gebieds- en vastgoedexploitatie zijn

Vaardigheden

 • Kansen zien: je ziet mogelijkheden voor hergebruik van materialen, grondstoffen en producten
 • Samenwerken: je weet met wie en op welke manier je samenwerkt met bestaande en nieuwe partijen
 • Integraal werken: door kennis over de gehele kringloop te hebben, kun je de keten overzien en op basis daarvan weloverwogen keuzes maken