Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties voor de grond- en opstalexploitatie

Wanneer? 
donderdag 18 april 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent duurzame productie, meer hergebruik van materiaal en nieuwe producten. Circulariteit gaat de grondexploitatie niet voorbij en de opstalexploitatie al helemaal niet. Ook is er al het één en ander op dit gebied in gang gezet: dit wordt opnieuw aan het voetlicht gebracht.

Deze masterclass verkent de oude, maar ook de nieuwe vormen van circulariteit en de financiële en juridische gevolgen voor de grond- en opstalexploitatie. Dit op een zo praktisch mogelijke manier met een aantal tips om snel te implementeren.

Programma

9.30 - uur: inleiding circulaire gebiedsontwikkeling

 • Circulaire economie: wat is het?
 • Ontwikkelstrategie gericht op levensduur, reparatie en onderhoud (vs. traditionele model)
 • Kansen hergebruik en recyclen van grondstoffen in de gebiedsontwikkeling
 • Welke strategie kies je: levensduur, reparatie of onderhoud?

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Effecten grond- vastgoed en beheer exploitatie:  
 • Praktische voorbeelden: Park 20/20, de Ceuvel en Werkspoorkwartier

12.00 - 12.45 uur: lunch

12.45 uur: business case 

 • Metabolisme en materiaalstroomanalyse (0-meting vs. ambitie)
 • Hoe vindt de waardering van materiaal (in- en verkoop) plaats?
 • Waar- en hoe vindt opslag plaats en hoe ziet de distributie en handel eruit?;
 • Waardering van materiaal bij koop, huur en lease;
 • Opstelling circulaire grond-, vastgoed- en gebruikersexploitatie.

14.45 - 15.00 uur: pauze

15.00 - 16.30 uur: juridische inkadering

 • Circulair aanbesteden;
 • Eigendom en beperkte rechten;
 • Privaat- en publiekrechtelijke aspecten;

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Docenten

Jasper Flapper (Antea Group)
Paul Jansen (
Horyzon)
Fanauw Hoppe (AT Osborne)

Leerdoelen

Tijdens deze cursus worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden. Na afloop bent u op de hoogte van de laatste juridische en financiële ontwikkelingen en kunt u dit op strategisch niveau toepassen.  

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag