Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties voor de grond- en opstalexploitatie

Wanneer? 
dinsdag 10 november 2020
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent duurzame productie, meer hergebruik van materiaal en nieuwe producten. Circulariteit gaat de grondexploitatie niet voorbij en de opstalexploitatie al helemaal niet. Ook is er al het één en ander op dit gebied in gang gezet: dit wordt opnieuw aan het voetlicht gebracht.

In plaats van op de gangbare traditionele manier, leer je in deze masterclass op een circulaire wijze projecten aan te vliegen. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Hoe verwerk je circulariteit in de gebieds- en vastgoedexploitatie? Met welke partijen ga je de samenwerking aan? Hoe vindt contractvorming plaats en bij wie liggen hier de verantwoordelijkheden? Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je weet hoe je deze inzichten kunt vertalen naar concrete doelstellingen.

Programma

9.30 - uur: start

Circulaire gebiedsontwikkeling

 • Circulaire economie: wat is het?
 • Ontwikkelstrategie gericht op levensduur, reparatie en onderhoud (vs. traditionele model)
 • Kansen hergebruik en recyclen van grondstoffen in de gebiedsontwikkeling
 • Metabolisme en materiaalstroomanalyse (0-meting vs. ambitie)
 • Praktische voorbeelden: Park 20/20, de Ceuvel en Werkspoorkwartier
 • Praktijkopdracht: levensduur, reparatie of onderhoud?

12.00 - 12.45 uur: lunch

Rekenen aan circulariteit

 • Financiële kant van circulaire gebiedsontwikkeling
 • Hoe reken je aan circulariteit?
 • Circulaire verdienmodellen
 • Praktijkvoorbeelden

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Ochtend: Liesbeth Bijvoet (Antea Group)

Middag: Jim Teunizen (Alba Concepts)

Leerdoelen

Kennis

 • Je weet wat een circulaire gebiedsontwikkeling inhoudt versus een traditionele gebiedsontwikkeling
 • Je weet welke nieuwe partijen in beeld komen bij een circulaire gebiedsontwikkeling
 • Je weet wat er mogelijk is gericht op de levensduur, reparatie en onderhoud van grondstoffen en materialen (en hoe je deze materialen in kaart brengt)
 • Je leert welke circulaire verdienmodellen er zijn
 • Je weet hoe je kunt rekenen aan circulariteit en wat de gevolgen voor gebieds- en vastgoedexploitatie zijn

Vaardigheden

 • Kansen zien: je ziet mogelijkheden voor hergebruik van materialen, grondstoffen en producten
 • Samenwerken: je weet met wie en op welke manier je samenwerkt met bestaande en nieuwe partijen
 • Integraal werken: door kennis over de gehele kringloop te hebben, kun je de keten overzien en op basis daarvan weloverwogen keuzes maken