Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsgerichte aanpak: hoe verbind je keuzes?

Wanneer? 
woensdag 17 januari 2024
dinsdag 4 juni 2024
woensdag 8 januari 2025
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Breng je laptop mee, deze heb je tijdens de masterclass nodig. 

Inhoud

De mantra van het rijk bij problemen in de fysieke leefomgeving is “gebiedsgericht”. Alsof gebieden zomaar alles op kunnen lossen. Provincies moesten daarom het Provinciale Gebiedsprogramma maken, gemeenten transitievisies warmte en ga zo maar door. Steeds zijn het gebiedsgerichte plannen. Veel van die plannen vragen echter nog steeds keuzes om tot een aanvaardbaar resultaat te komen in relatie tot de verschillende doelen.

In deze masterclass gaan we in de manier hoe je tot die keuzes komt. Soms is dat een systematische analyse, soms is dat ontwerpen, soms kunnen we het ook berekenen. We proberen dus praktische handvatten te geven om tot het beste resultaat te komen van een duurzame gebiedsontwikkeling. Verder proberen we daar waar (integrale) programma’s of visies zijn gereedschap te geven om tot uitvoering over te gaan. Initiatieven van burgers, bedrijven maar ook van decentrale overheden zelf spelen daarbij een belangrijke rol.

Programma

09:30 uur: start

De opgaven

 1. Gebiedsgerichte beleidsopgaven van Rijk en Provincie
 2. Kort overzicht van de opgaven landelijk gebied zoals: stikstof, Pfas, bodem en (grond)water, landschap en natuur
 3. Kort overzicht opgaven stedelijk gebied; de klimaat, energie en circulariteit, transformatie en woningbouw

Ontwerpopgaven landelijk gebied

 1. Ontwerp strategieën voor inrichtingsmaatregelen; slim combineren
 2. Ontwerpstrategieën om afwegingen te maken en keuzes te optimaliseren gelet op doelen
 3. Financieren van de opgaven door te verbinden
 4. Mogelijkheden van de omgevingswet
 5. Werken aan een casus

12.30 - 13.15 uur: lunch

Ontwerpopgaven stedelijk gebied

 1. Ontwerp stedelijke transformatie
 2. Financieren van de opgaven
 3. Mogelijkheden van de omgevingswet
 4. Werken aan een casus

Afsluiting

 1. Wat moeten we anders doen

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Kennis

 • Je doet ervaring op met het oplossen van gebiedsgerichte puzzels
 • Je doet ideeën op die de gebiedsgerichte aanpak in jouw geval vorm geven
 • Je kent de tools en technieken afwegingen te maken
 • Je kent de financiering en de Omgevingswet om zaken mogelijk te maken

Vaardigheden

 • Samenwerken: je weet hoe je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt
 • Kansen zien: je weet hoe je de verschillende opgaven aan elkaar kunt verbinden
 • Toepassen: je weet welke maatregelen het best toegepast kunnen worden op basis van financiën en wettelijk kader