Duurzame gebiedsontwikkeling

Energietransitie: het actuele speelveld met financiële en praktisch toepassingen

Wanneer? 
woensdag 9 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 
                                                                                                             

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten als nu. In coalitiekoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Momenteel is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten het afgerond. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten zelfs een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente.

Een mooi streven! Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers. Wat zijn de technische instrumenten die je kunt inzetten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak en ga je aan de slag met de volgende transitievisie warmte. 

Scobe Academy staat met deze opleiding geregistreerd bij het CPION en je ontvangt hiervoor PE-punten.

Programma

9.30 uur: start

Financiële mogelijkheden energietransitie 

 1. Sturen vanuit klimaatakkoord
 2. Regionale energiestrategie (RES)
 3. Van beleid naar energieprojecten: mogelijkheden voor financiering
 4. Ontwikkelstrategie zonnepark: financiële stromen
 5. Praktijkcasus: opbrengsten & kosten
 6. Technische oplossingen energietransitie (o.a. warmtenetten)
 7. Mogelijkheden duurzame mobiliteit 

12.30 - 13.15 uur: lunch

Bestaande voorraad: overgang naar duurzame energie

 1. De focus van de middag ligt op hoe gemeenten het verduurzamen van de uitdagende wijken/woningen binnen de bestaande voorraad het beste kunnen aanpakken
 2. Speelveld en onderliggende verhoudingen: corporaties, gemeenten, beleggers en particulieren
 3. Technische oplossingen: biogas/waterstof, all-electric, warmtepomp of warmtenet?
 4. Financiering: hoe krijg je dit voor elkaar? Tips om andere partijen zoals verzekeraars te betrekken? Belastingvoordelen en subsidies?
 5. Hoe krijg je burgers mee? Opleggen? Wetgeving?
 6. Voorbeeldcase: ‘proeftuin’ aardgasvrije wijk

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Kennis

 • Je weet hoe je een Regionale Energiestrategie kunt opstellen en hoe je een uitvoeringsplan opstelt
 • Je leert welke mogelijkheden er zijn voor het financieren van duurzame energieprojecten
 • Je kent de meest gebruikte technische oplossingen om de bestaande voorraad te verduurzamen (o.a. warmtenetten, biogas/waterstof en all-electric)
 • Je krijgt inzicht in het speelveld en de onderliggende verhoudingen: corporaties, gemeenten, beleggers en particulieren
 • Je leert welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt om gebiedsgericht de energietransitie aan te pakken
 • Je leert hoe je de bijdrage van energiezuinige gebiedsontwikkeling op ESG doelen kunt aangeven.

Vaardigheden

 • Keuzes maken: je weet hoe je afwegingen maakt binnen duurzaamheidsprojecten op basis van financiële mogelijkheden, technische oplossingen en het wettelijk kader
 • Integraal werken: je weet voor wat je bij welke externe partij je moet zijn, wat je van hen kunt vragen en ook wat jij voor hen kunt betekenen
 • Samenwerken: je kunt je verplaatsen in de belangen van de ander en hiernaar handelen om de samenwerking met stakeholders te begunstigen