Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen

Wanneer? 
donderdag 7 mei 2020
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter, uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. 

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Sturen op klimaatadaptatie

 • Introductie klimaatadaptie en actuele stand van zaken wetten & regelgeving;
 • Uitvoering stresstest en gevolgen voor gebiedsinrichting en -ontwikkeling;
 • Hulpmiddelen om stresstest uit te te voeren en effecten in kaart te brengen (bv. met klimaateffectatlas, 3Di en KlimaatTRAP);
 • Het vasthouden van water in en om gebouwen;

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Het voorkomen van problemen door hitte;
 • Het voorkomen van droogte: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening;
 • Samenwerking: hoe zorg je dat je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt?;
 • Praktijkcasus: uitkomsten stresstest vertalen naar duurzame maatregelen. 

12.15 - 13.00 uur: lunch

Middag: Verbinden van thema’s en zoeken naar kansen

 • Financiële en juridische vertaalslag van de verschillende thema’s;
 • Praktijkcasus Woerden: uitkomsten stresstest vertalen naar duurzame maatregelen, kosten maatregelen. 

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Weet je hoe je verder moet met de gevolgen van klimaatadaptatie;
 • Kun je de vertaalslag maken naar de financiële consequenties;
 • Weet je de manier waarop je de aanbesteding en de zaak publiekrechtelijk regelt.

 

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag