Duurzame gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen

Wanneer? 
woensdag 1 november 2023
dinsdag 26 maart 2024
woensdag 6 november 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter. Uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. 

Deze masterclass geeft duidelijk inzicht in welke maatregelen er zijn om gebieden te beschermen tegen deze gevolgen van klimaatverandering. Je leert deze maatregelen in kaart te brengen en vervolgens de best passende strategie voor het gebied te kiezen. Dit geldt zowel op landelijk als stedelijk niveau. Naast het financiële plaatje leer je niet alleen hoe je de aanbesteding met externe partijen organiseert, maar ook hoe je dit vervolgens publiekrechtelijk (o.a. Omgevingswet) regelt.

 

Programma

9.30 uur: start

Sturen op klimaatadaptatie

 1. Introductie klimaatadaptie en actuele stand van zaken wetten & regelgeving
  • Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen;
  • Bodem en water sturend.
 2. Uitvoering stresstest en gevolgen voor gebiedsinrichting en -ontwikkeling
 3. Hulpmiddelen om stresstest uit te te voeren en effecten in kaart te brengen (bv. met klimaateffectatlas, 3Di en KlimaatTRAP)
 4. Het vasthouden van water in en om gebouwen
 5. Het voorkomen van problemen door hitte
 6. Het voorkomen van droogte: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening

12.15 - 13.00 uur: lunch

Praktische vertaalslag en zoeken naar kansen

 1. Praktijkcasus: uitkomsten stresstest vertalen naar duurzame maatregelen (incl. kosten)
 2. Samenwerking: hoe zorg je dat je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt?
 3. Financiële en juridische vertaalslag van de maatregelen

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Kennis

 • Je kent de actuele stand van wetten en regelgeving rondom klimaatadaptatie
 • Je weet welke hulpmiddelen er zijn om een stresstest uit te voeren en hoe je die moet inzetten
 • Je weet welke duurzame maatregelen er zijn om droogte, wateroverlast en hitte tegen te gaan

Vaardigheden

 • Samenwerken: je weet hoe je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt
 • Kansen benutten: je weet hoe je de verschillende thema’s binnen klimaatadaptatie aan elkaar kunt verbinden
 • Toepassen: je weet welke maatregelen het beste toegepast kunnen worden op basis van financiën en wettelijk kader
 • Integraal werken: door verschillende thema’s binnen klimaatadaptatie aan elkaar te verbinden leer je een helikopterview ontwikkelen om zo slimmere keuzes te maken