Woningcorporaties

Veranderingen huurtoeslag 2024 raakt uiteindelijk ook vaak corporatie

dinsdag 31 januari 2023

In het coalitieakkoord was opgenomen dat het systeem van de huurtoeslag versimpeld zou moeten worden. Dit om problemen met de kinderopvangtoeslagen affaire te verminderen. De kern van de aanpak is dat wordt uitgegaan van een genormeerde huur en niet van een feitelijke huur. De toeslag is vervolgens alleen nog afhankelijk van het inkomen. De genormeerde huur is gebaseerd op het huurpunten systeem. Thans ligt het voorstel voor in de Tweede Kamer. Dit zal het waarschijnlijk niet halen mede door een onderzoek van het Nibud.  

Nibud

Het Nibud heeft al in september vorig jaar onderzoek naar gedaan naar de effecten van dat nieuwe stelsel. Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem niet tot een financiële verslechtering mag leiden. Dit stelt het Nibud in het rapport ‘Impactanalyse verandering huurtoeslag’ dat het instituut heeft opgesteld in.

Primair gaat de kwestie alleen de huurders aan en niet de corporaties. Maar zo simpel ligt het niet. Daar waar corporaties de betaalbaarheid hoog in het vaandel hebben staan gaat dit dus voor veel huurders niet de goede kant op. De verhuurder zal hier en daar de huur moeten verlagen om het werkelijk betaalbaar te houden. Zo valt ook te beluisteren bij Aedes zelf.