Woningcorporaties

De nieuwe ‘geknipte’ vergunningsstructuur bij renovatie

dinsdag 5 maart 2024

De Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelen de nieuwe vergunningsstructuur. Hoe pakt dat uit voor renovatie?

Voorbeeld vergunningplicht bij Wkb

Een complex bestaande uit grondgebonden woningen wordt grootschalig gerenoveerd. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • het reinigen en opnieuw voegen van de gevel;
  • vervangen van enkel glas, dakkapellen en dakramen;
  • het isoleren van de woningen;
  • het vervangen van bestaande aanbouwen en schuurtjes;
  • aanpassen van de bestaande houten vloerconstructie op de begane grond.

In dit geval schakelt de opdrachtgever alleen voor de aanpassing van de vloerconstructie een kwaliteitsborger in, zie hieronder:

Bron: Kwaliteitsborging bij verbouw en renovatie[1]

De Knip: omgevingsplan- en bouwactiviteiten

Met de komst van deze nieuwe wetgeving veranderen er twee belangrijke zaken als het gaat om de vergunningplicht bij een bouwactiviteit:

  1. De huidige omgevingsvergunning voor het bouwen wordt geknipt in een (technische) Bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit. Een omgevingsplanactiviteit is een activiteit waarover in een omgevingsplan regels zijn gesteld: bijv. bouwen binnen een bepaalde hoogte. Voor de omgevingsplanactiviteit geldt dat in paragraaf 2.3.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (verder: Bbl). Voor een aantal kleine verbouwactiviteiten is landelijk geregeld dat er geen vergunning nodig is. Voor overige bouw- en verbouwactiviteiten kan een gemeente zelf bepalen welke gevallen vergunningvrij zijn. Dat komt voor de corporaties goed uit.
  2. Voor technische bouwactiviteiten, die onder gevolgklasse 1[2] vallen, gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gelden, moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld en geldt een meldingsplicht. Technische bouwactiviteiten kunnen vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn. De vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit is landelijk vastgelegd in paragraaf 2.3.2 Bbl. Bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 zijn meldingplichtig. 

Bron: Kwaliteitsborging bij verbouw en renovatie[3]

Bij het antwoord op de vraag of voor de renovatie een omgevingsvergunning nodig is moeten de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit los van elkaar beoordeeld worden.


[2] Onder gevolgklasse 1 vallen onder meer: -op de grond gebouwde woningen (vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, woonwagens, -boten, vakantiehuisjes, bouwwerken met industriefunctie (opslaghal, veestal, magazijn, kassen) zie: Bouwwerken in gevolgklasse 1 | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) en: wkb-voorbeelden-gevolgklasse-1.pdf (vng.nl)