Woningcorporaties

Tips voor verkrijgen betaalbare locaties en versnellen van ontwikkeling

dinsdag 5 september 2023

Gebrek aan locaties maar ook snelheid in processen beperken corporaties in het bouwen van voldoende sociale woningen. In dit artikel delen we een aantal ideeën om hier verandering in te brengen.

Wisselend beeld gebrek locaties

In Aedes Magazine staat een interview met een wethouder, een gedeputeerde en een vertegenwoordiger van regionaal samenwerkende corporaties over de mogelijkheden om woningen te bouwen. 

‘Nieuwe locaties vinden is in Zuid-Holland niet het vraagstuk, voldoende instrumenten voor provincies om regie te voeren wel.’ Aldus de gedeputeerde van Zuid-Holland. ‘Bevoegdheden spitsen zich vaak toe op zaken stopzetten, niet zozeer op zaken verder helpen. Ook het effectief inzetten van subsidies hangt af van de bereidheid tot samenwerking.’

‘Het vinden van bouwlocaties op korte termijn is niet onze grootste uitdaging,’ aldus de vertegenwoordiger van de samenwerkende corporaties Utrecht. ‘Dat is vooral de keuze om tempo te maken in de processen om meer woningen op de al beschikbare locaties te realiseren.

Tegelijkertijd hebben diverse corporaties wel problemen om locaties te vinden. Zowel in de grote steden als kleinere steden. Rochdale, Eigenhaard en Habion zijn voorbeelden, maar ook het samenwerkingsverband van 9 corporaties Nowozo rond Zwolle kampt op verschillende plekken met problemen.

Kortom: er is soms gebrek aan locaties, maar zeker procesregie. Een van dezen of beiden zullen bij veel corporaties aan de orde zijn.

Oplossingsrichtingen

Tijdens het debat over de modernisering van het grondbeleid, zijn een aantal interessante suggesties gedaan waar we wellicht lokaal wat mee kunnen, maar ondertussen is er meer bekend. Hier een aantal suggesties:

  • Locaties die verder in de tijd tot ontwikkeling zouden komen, zijn over het algemeen goedkoper dan die nu tot ontwikkeling komen. Dat geldt voor zowel publieke als private gronden. Door boekhoudregels van de gemeenten, de provincie en marktpartijen mag er maar beperkt kosten worden bijgeschreven.
  • Richt een versnellingskamer in. Hierin kunnen partijen snel afstemmen, o.a. over het naar voren halen van locaties. Het is wel zaak dat de gemeenten naast de marktpartijen ook de corporaties uitnodigen.
  • Zet het administratieve en juridische deel van een onteigening direct in.
  • Zet de geprefabriceerde (flex)woningen in. Ze staan nu toch in de schappen.
  • Onder het huidige bestemmingsplan, en straks onder het omgevingsplan, zijn percentages en locaties aan te wijzen.
  • Het Didam-arrest kan ook helpen; als de gemeente bij tenders voor gronden voorwaarden stelt waar alleen corporaties invulling kunnen geven.

Kortom er zijn zeker mogelijkheden om aan locaties te komen, tegen aanvaardbare prijzen en die snel zijn te ontwikkelen.