Woningcorporaties

Strafpunten isolatie kost corporaties geld; maar is dat zo?

dinsdag 29 november 2022

Minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan De Kamer aangekondigd dat de maximale huur voor slecht geïsoleerde woningen omlaag moet. Het zou dan gaan om de zogenaamde label E, F, en G - woningen. Dit zijn doorgaans woningen met enkel glas, en waar het vaak ontbreekt aan vloer-, dak- en spouwmuurisolatie.

In zijn brief heeft De Jonge de Tweede Kamer laten weten dat hij beoogt de strafpunten in het WWS in te voeren per 1 januari 2024 voor labels E, F en G. Hij laat nog een en ander doorrekenen, maar dat zit dus meer op de hoogte van de korting/strafpunten en niet zozeer op de vraag "of". Overigens schrijft hij in zijn brief (Kamerstukken II 27926, nr. 370): "Daarom zal ik vanaf 2024 aftrekpunten in het WWS toekennen voor huurwoningen met de energie labels E, F en G". Echter gaat hij niet alleen over het WWS. WWS is een algemene maatregel van bestuur. Die wordt door de regering vastgesteld na advies van de Raad van State en daar gaat hij dus niet alleen over. De huurverlagende maatregel moet een brug slaan tussen 2024 en 2028. Dan moeten woningcorporaties alle woningen met labels E, F en G namelijk uitfaseren.

We nemen het volgende voorbeeld: de huur van een woning met energielabel G wordt met € 50,- huur per maand verlaagd. De corporatie derft dan € 3062,96 aan inkomsten, wanneer dit 5 jaar plaats zal vinden. (De huur wordt verhoogd met stijging van het inkomen, laten we aannemen 3%. Dit wordt contant gemaakt met een disconteringsvoet van 4% (dus niet WSW)). Echter kost het aanpassen van de woning minimaal € 10.000,-.

Na 1 januari 2023 mag voor isolatie geen huurverhoging meer gevraagd worden. Dan blijven nog kosten voor onder andere PV-panelen over. Alleen wanneer de woning opnieuw verhuurd wordt, is een verhoging mogelijk. Al met al is het nog maar de vraag of de strafmaatregel van De Jonge zo doortikt

Bron: Maximale huur van slecht geïsoleerde woningen vanaf 2024 omlaag - Stadszaken.nl