Duurzame gebiedsontwikkeling

Parteon selecteert bedrijven om woningen te isoleren

dinsdag 17 mei 2022

Parteon heeft drie bedrijven gevonden die de Noord-Hollandse woningcorporatie gaan helpen om haar woningen energieneutraal te maken.

Het gaat om de bouwbedrijven Biltz, Bouwbedrijf Jan Vet en KBK. De vier partijen hebben hun handtekening gezet om het woningbezit van Parteon te verduurzamen. Deze ondertekening is onderdeel van het Iso+-project[1] van de corporatie, waarbij Parteon het onderhoud aan de woningen wil combineren met het energieneutraal maken van woningen. De ‘plus’ staat hierbij voor energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van de woningen met HR++glas en dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, en klimaatadaptieve aanpassingen.

Samen met de huurders en de aannemers maakt Parteon een plan[2], dat er per woning anders uit kan zien. Om voor dit plan te zorgen, maakt de corporatie eerst een technisch onderzoek en brengt ze vervolgens samen met de huurders en bewonerscommissies de wensen en behoeften in kaart. Vervolgens legt ze een voorstel aan de bewoners voor, die hierop kunnen reageren. Als alle partijen het eens zijn, volgt er een definitief plan. Naast eerdergenoemde de energiebesparende maatregelen omvat dit plan vaak ook acties als het zorgen voor mechanische ventilatie, een nieuwe meterkast en onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden betekenen wel dat de bewoners te maken krijgen met een huurverhoging, maar deze verhoging is volgens Parteon altijd lager dan de totale besparing. Hierdoor gaat de huurder er dus altijd op vooruit, geeft ze aan.

Vaart maken

Met isolatie wordt de energierekening “tientallen procenten lager”, geeft Parteon aan, en dat is “met de huidige energieprijzen zeer welkom”. Daarom wil de corporatie vaart maken met het isoleren van haar woningen. In haar meerjarenplanning heeft ze aangegeven, dat ze elk jaar meerdere woningen wil aanpakken. Om het tempo van de groei van nieuwe duurzame woningen te versnellen, zoekt de corporatie naar innovatieve oplossingen[3]. Door zelf niet in detail voor te schrijven welke (technische) oplossing of product gewenst is, daagt ze partijen uit om samen te werken en kennis te delen. De ruimte voor nieuwe en innovatieve concepten ontstaat volgens de corporatie ook, omdat ze regionaal samenwerkt bij onder meer de inkoop van warmtepompen, isolatie- en andere verduurzamingsconcepten.

“Gelijkwaardigheid en transparantie vormen de basis om in co-making samen te werken aan het gezamenlijke resultaat: een tevreden huurder en een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050”, zo geeft directeur-bestuurder Harry Platte van Parteon aan. De corporatie beschouwt de ondertekening van het contract de drie bouwbedrijven als een mooi begin, want ze heeft de ambitie om de samenwerking met de partners in een co-making constructie de komende jaren verder uit te bouwen. Parteon beschikt over zo’n 18.000 woningen in de Zaanstreek.

Meer samenwerkingsovereenkomsten

Iso+ is niet de enige co-making samenwerking waarover Parteon beschikt. Zo selecteerde Parteon vorig jaar de bedrijven Klomp Daktechniek en Van Venrooy Dakbedekking als nieuwe co-makers voor het dakonderhoud van haar woningbezit voor de komende jaren. Ook in dit Dak+-project[4] wordt gekeken naar de onderhoudsopgave in combinatie met het energieneutraal maken van woningen. Net als bij Iso+ staat ook de ‘plus’ bij Dak+ voor energiebesparende maatregelen en klimaatadaptieve toepassingen.

 


[1] https://www.parteon.nl/over-parteon/actueel/nieuws/nieuwsbericht/persbericht-parteon-zet-vaart-achter-isoleren-woningen

[2] https://www.parteon.nl/duurzaamwonen

[3] https://www.parteon.nl/fileadmin/user_upload/Parteon_BELANGHOUDERS_Visieboekje_pdf.pdf

[4] https://www.parteon.nl/over-parteon/actueel/nieuws/nieuwsbericht/dak-bij-parteon-nu-ook-in-co-making