Woningcorporaties

Leefbaarheid: ga er mee aan de slag!

dinsdag 5 december 2023

Als de verkiezingen ook nog iets anders dan ontevredenheid over het afgelopen jaren gevoerde beleid aangetoond hebben, is het dat er weer meer aandacht voor leefbaarheid nodig is. Natuurlijk staat dit signaal niet op zichzelf. Ook de uitkomsten benchmark woningcorporaties vraagt er om.

Benchmark

Aedes doet jaarlijks een benchmark onderzoek naar hoe goed de woningcorporaties het doen. Dit jaar zat daar ook een verdiepingsslag in, die ging over leefbaarheid. Uitkomst is een 6-je: onvoldoende voor een vitale en leefbare stad en een aanjager voor de corporatie (en de gemeente).

Klik hieronder op het plaatje om de video te bekijken.

Sociale problematiek

Veel van de wijken met problemen kennen een grote etnische en culturele verscheidenheid. Een diversiteit die maar al te vaak gepaard gaat met armoede. De wijkmonitor van Kennisplatform Integratie & Samenleving laat bijvoorbeeld zien dat in deze wijken de armoede onder inwoners met een vluchtelingen- en migratieachtergrond vele malen hoger is dan onder inwoners zonder migratieachtergrond. En dat is niet alleen van vandaag. Het online tijdschrift Sociale Vraagstukken weidde er in 2021 een uitgebreid artikel aan.

Goed beleid?

Als we kijken naar de nationale prestatie-afspraken dan zien we veel aandacht voor de stenen. Veel gaat over de omvang en de kwaliteit van de voorraad. Maar lijkt, gelet op de uitkomst van de benchmark, niet nadrukkelijker te moeten liggen op én de stenen én woonomgeving én sociale problematiek. Stenen lossen lang niet alles op. Uit diverse onderzoeken blijkt dat diverse interventies in de buitenruimtes behoorlijke impact hebben op sociale welbevinden en wellicht van een 6-je een 7 of een 8 kunnen maken. Dat is dan zeker geen opgave voor de corporatie alleen. De € 75 miljoen uit het nationale prestatieakkoord kon wel eens veel meer impact hebben dan de € 600 miljoen voor de focusgebieden, waar ook daar weer veel aandacht is voor stenen. Wellicht is het verstandig nog € 50 miljoen van de stenen naar leefbaarheid om te zetten en dan gelijk voor kleine steden en dorpen met knelpunten een kans te geven.

 

Literatuur

https://aedes.nl/leefbare-en-veilige-wijken/nationale-prestatieafspraken-leefbaarheid

https://www.youtube.com/watch?v=A_C3JC-Ejj8

https://www.vbk.nl/blog/leefbaarheid-de-huisvestingswet-hoe-zit-dat

https://wetten.overheid.nl/BWBR0019388/2018-06-13/0