Duurzame gebiedsontwikkeling

Interview met Ruben Bour: ESG waarderen van grond en gebouwen

woensdag 5 april 2023

Scobe Academy organiseert de masterclass ''ESG waarderen van grond en gebouwen''.  Als voorbereiding op deze dag interviewden we Ruben Bour, Sustainability Consultant bij Deloitte (Amsterdam). Hij is op de hoogte van de actualiteiten en neemt je graag mee in de laatste ontwikkelingen. Lees hier het interview met Ruben over ESG waarin hij advies geeft aan bedrijven die aan de slag willen met ESG. 

Hoe denk jij dat vanuit de ESG-context theoretisch gezien dit doorloopt naar de waarde van grond en gebouwen?

‘’ESG zal voornamelijk een indirecte impact hebben op de waardering van grond en gebouwen. Dit zien we voornamelijk in de markt die steeds meer zal gaan bewegen; er komen steeds meer verplichtingen aan voor bepaalde marktpartijen om te rapporteren  over zowel milieu, maatschappelijke als bestuurlijke thema’s. Dit gaat doorrollen naar de waardering van gronden en gebouwen. Duurzame gebouwen, die al duurzaam ontwikkeld zijn, gaan er beter voor staan dan gebouwen die nog verduurzaamd moeten worden. Dus dat een waardering daarvoor hoger zal zijn is een gevolg. Een heel nieuw financieringsmodel gaat vastzitten aan de groene asset. Dit zal voelbaar zijn in de waarderingen van gebouwen.’’

Gaat dit ook voor consumenten een rol spelen?

‘’Dit zal zeker een steeds grotere rol spelen voor de consument. Je ziet het bijvoorbeeld al in de huidige periode met stijgende gasprijzen dat andere keuzes worden gemaakt. Daarnaast zie je dat steeds meer particulieren intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzamere woningen aan te kopen of in duurzaamheid te investeren. Daarnaast komt ook bijvoorbeeld een groenfinanciering of een groen huurcontract steeds meer voor in de consumentenmarkt. Met deze financiering heb je meer mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast zal dit ook helpen in een stuk data-overdracht om te kunnen rapporteren over niet-financiële informatie.”

Worden deze financieringsmogelijkheden en contracten meegenomen in de waardering van gebouwen?
‘’Dit wordt momenteel nog niet direct doorvertaald in de waardering, maar dat gaat zeker komen. Je ziet dat het wordt meegenomen maar dat het nog niet wordt meegewogen, of dat er op wordt gestuurd. In het grotere geheel nemen ze het mee. Het is een beweging die in gang gezet gaat worden.’’

Hoe schat je in dat partijen die niet meegaan het gaan doen?

‘’Het zou ook een kans kunnen bieden voor partijen die momenteel een niet-duurzame portefeuille hebben maar inzetten op de verduurzaming van de portefeuille. Wanneer er een duidelijk transitieplan ligt, dan kan het ook aantrekkelijk zijn voor potentiële investeerders om in te stappen gezien hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan de verdere verduurzaming.

Partijen die helemaal niet met de transitie mee gaan zullen achterblijven. Dit zal met name ook effect hebben op de potentiële financiering die aangetrokken kan worden . Als je hierin wil onderscheiden dan werkt dat ook wel verbeterend in de richting van het aantrekken van nieuwe financiering.’’

Hoe ver staat het met de voorbereiding op  ESG van middelgrote projectontwikkelaars en aannemers?

‘’In het kader van de regelgeving die er nu aan zit te komen zal er een onderscheid komen te ontstaan tussen bedrijven die zeggen dat ze duurzaam zijn en bedrijven die dit ook daadwerkelijk kunnen aantonen. Bij de wat kleinere bedrijven waren nog veel mogelijkheden om iets naar buiten te brengen vanuit marketingoverwegingen. Door de nieuwe regelgeving zal dit gaan veranderen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal een veel grote impact hebben waar een veelvoud van partijen aan moeten gaan voldoen. Hier zal ook een beoordelingsverplichting aan vast zitten. De uitdaging die projectontwikkelaars en aannemers voornamelijk zullen hebben zit hem in de beschikbaarheid en de kwaliteit van data.”

Wat zijn belangrijke cijfers in een rapportage?

‘’Vanuit de CSRD zal in eerste instantie de nadruk liggen op het identificeren wat de belangrijkste impacts, risico’s en kansen voor het bedrijf zijn om over te rapporteren. Vervolgens wordt dit gelinkt aan de algehele strategie van het bedrijf en de daarbij behorende doelstellingen. Vervolgens kunnen er sturingsindicatoren worden opgesteld op basis waarvan de performance gemeten kan worden. Voor de bouw- en vastgoedsector zien we dat dit momenteel voornamelijk ligt op milieugerelateerde indicatoren zoals CO2 uitstoot, waterverbruik en de herbruikbaarheid van materialen.  Dat zal nu steeds meer veranderen waarbij ook de nadruk komt te liggen op meer maatschappelijke indicatoren zoals het welzijn en de tevredenheid van bewoners en het aanbieden van woningen in het laag- en middensegment.

Welk advies geef jij bedrijven die aan de slag willen met de ESG?

‘’Uiteindelijk zal het voor bedrijven moeten gaan om het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij. Hiervoor moeten bedrijven duidelijk gaan bepalen wat de gebieden zijn waar ze impact op kunnen maken en welke risico’s ze lopen. Daar moet de focus en prioriteit worden gelegd. Maak vervolgens een transitieplan om gestelde ambities te bereiken. Dit zal uiteindelijk ook voor potentiële investeerders het belangrijkste zijn. Het maakt dan minder uit of je hier nog aan de start staat of al heel veel stappen hebt gezet.  Zodra je dit transitieplan hebt, dan zorgt dat voor toegevoegde waarde.’’