Woningcorporaties

Excel of een ander rekenmodel voor ontwikkeling?

dinsdag 31 januari 2023

Je bent projectontwikkelaar bij een woningcorporatie. Een nieuw project wordt ontwikkeld. Zeker in de huidige tijd moeten er vele varianten worden doorgewerkt om het haalbaar te krijgen. En soms knelt het: Excel of een databasesysteem voor ontwikkeling en exploitatie. Diverse corporaties hebben een (grond)exploitatiesysteem voor ontwikkeling in gebruik of overwegen dat. Daarbij speelt natuurlijk consistentie tussen data voor ontwikkeling en exploitatie een belangrijke rol. Maar tijdens het ontwerpproces is dat soms lastig. Dan is flexibiliteit gewenst. Maar er zijn ook andere aspecten zoals hoe koppel je ontwikkeling en beheer? Of hoe is de samenwerking met de gemeente en bouwers door te rekenen en hoe bewaak je de consistentie?

Scobe organiseert op één dag (30 mei 2023) een overzicht van verschillende systemen. Een goede manier om op één dag kennis te maken met verschillende pakketten. Inclusief workshops, zodat je zelf aan den lijve kan ervaren hoe ze werken. Wat ons wel opvalt, dat op één systeem na, een koppeling tussen ontwikkeling en beheer nog aandacht vraagt.

Reasult
Reasult wordt regelmatig gebruikt bij Woningcorporaties en projectontwikkelaars. Reasult richt zich op beheren en voorspellen van kasstromen en inschatten van risico’s bij projectontwikkeling. Reasult valt op de mogelijkheid van zeer gedetailleerde stichtingskosten berekeningen. Verder is er een uitgebreide mogelijkheid om cashflows te beheren, rendementen en is het sterk gericht op de planning. Voorts loopt het systeem bijna naadloos over in beheer en exploitatie.

GrexManager
Metafoor heeft GrexManager ontwikkeld. Dit (reken)model is door Metafoor in Excel ontwikkeld. Het systeem is webbased, het is eenvoudig nieuwe grondexploitaties te maken, varianten te ontwikkelen en te beheren. Verder is het mogelijk om GrexManager te koppelen aan financiële systemen als Key2, Decade, SAP en CODA. Voor de koppeling met het vastgoed beheer wordt verwezen naar de software van het zusje “Metafoor Vastgoed”.

Totallink
Totallink is een geïntegreerd systeem. De grondexploitatie is onderdeel van een uitgebreid pakket van aan elkaar gerelateerde systemen. Grondexploitatie, contract, risicomanagement, projectbeheer erfpacht en meerjaren onderhoudsbegroting. Daarbij zullen de onderhoudsmodules voor corporaties nog wel ingericht moeten worden, maar in basis kan deze activiteit ondersteund worden.

GREX10
De voorganger van GREX 10, DG-Dialog. Is een van de oudste systemen. In het verleden zeer ambitieus opgezet als GIS-systeem. GREX-10 is simpeler. Het is vooral bedoeld voor de financiële ondersteuning van de gebiedsontwikkeling. 

Excel
Excel blijft een belangrijk basis van het doorrekenen van gebiedsontwikkelingen. Flexibel, goed te doorgronden en geheel naar je hand te zetten. Voor allerlei rapportages is het minder geschikt en de kans op fouten blijft aanwezig; al hebben verschillende partijen hier wel allerlei checks en balances ingebouwd. Zeker gecombineerd met Power-BI – voor diverse rapportages- kan er veel en zijn er vele integratiemogelijkheden.

Slot
Kortom voldoende mogelijkheden als het gaat om grondexploitaties en beheer mogelijkheden. Als je meer wil weten en ervaringen van anderen op wil doen kom dan naar de dag van de grondexploitatie-systemen.