Woningcorporaties

De minister kan zelf locaties gaan aanwijzen voor flexwoningen

donderdag 11 mei 2023

Gisteren, 10 mei, herhaalde minister Hugo de Jonge weer dat hij over wil gaan op ingrijpende maatregelen om de woningbouw te versnellen. Dit naar aanleiding van het feit dat duizenden flexwoningen staan te wachten om geplaatst te worden. Gemeenten krijgen dat niet voor elkaar. Het kabinet wil dat het bouwen van een woning minder tijd kost.

Een van zijn plannen is om nog maar één keer beroep toe te staan bij omgevingsvergunningen voor woningbouwprojecten. Als omwonenden bijvoorbeeld bezwaren hebben tegen nieuwbouw, zijn in de huidige praktijk nog bezwaar en beroep mogelijk, maar De Jonge wil toe naar één beroepsmogelijkheid. Daardoor kunnen afgegeven vergunningen sneller onherroepelijk worden.

De minister zou ook nog over kunnen gaan tot het aanwijzen van gemeenten waar hoeveelheden woningen moeten komen. De reden zou dan moeten zitten in het feit dat statushouders en urgenten onvoldoende mogelijkheden hebben. Ook de provincie heeft nog mogelijkheden.

Tot slot zou de gemeente ook zelf 'flexibeler' om moeten gaan met hun eisen. Zo is afwijken van de regels altijd mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van de parkeernorm of eisen van welstand. Dit zou voor de hele gemeente met parapluplannen kunnen werken. Een andere mogelijkheid zou tijdelijk geen grondprijs of erfpacht kunnen zijn, maar hooguit een gebruiksvergoeding. De partij die hierbij nog niet is meegenomen, is de woningcorporatie.

Samenvattend concludeert Scobe dat nog veel werk aan de winkel is en anders denken is hier niet weg te denken.