Bodem

De bodemspecialist van de toekomst; wat verandert er voor jou?

donderdag 10 november 2022

Het verbeteren van de biodiversiteit, betere opname van regenwater in de bodem en het verduurzamen van de opbrengst van landbouwgrond. Allemaal doelen binnen het bodemwerkveld. Opgaven als klimaat en energie vragen meer ondergrondse ruimte, terwijl op veel plaatsen de bodem en ondergrond nu al intensief wordt gebruikt. Niet alles past meer binnen de beschikbare ruimte.

Bewustwording bij RO

De bodemkant is zich steeds bewuster van wat er gaande is, maar de hoeveelheid werk voor het bodemveld is nog lang niet altijd in beeld. Als een gemeente echt aan de gang wil dan heeft de verschuiving vanaf de rijksoverheid samen met de beleidsvrijheid die is ontstaat veel consequenties. 

Stadsbodemmeester

Dat is niet het enige knelpunt. Hoe komt bodem tijdig aan tafel bij degene die verantwoordelijk is voor RO-plannen? Wordt bodem niet te laat ingeschakeld? Dit kan tot bijzondere situaties leiden, zo zeggen Marco Vergeer van RoyalHarkoning-DHV en Martijn Mekkink van Tauw van “Weer samen de diepte in” in een gesprek met opleidingsinstituut Scobe. Voor de spoorzone in Gouda was een prachtig plan gemaakt met zes ontwikkellagen. Echter, de laag bodem ontbrak. Dit is tekenend en staat niet op zichzelf. Marco vertelde dat hij eigenlijk een “stadsbodemmeester” wil; iemand alle eindjes in de gaten houdt, kan verdelen en prioriteiten kan stellen.

Omgevingswet

De Omgevingswet eist dat rijk, provincies en gemeenten elk een omgevingsvisie opstellen. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysiek leefomgeving. Dit is een prima plek om bodem te integreren. Ook het nieuwe instrument ‘programma’ biedt kansen. Daarbij maak je beleidsmatig duidelijk waar je voor het thema bodem heen wil en bovendien kun je hiermee gemeente-overstijgend werken. Want de bodem stopt niet aan de grens van de gemeente. Nieuwe vragen rond monitoring in de gemeentelijke omgevingsplannen geven nieuwe impulsen aan handhaving.  

De tijd is nu

Voor jou als bodemspecialist liggen er volop kansen onder de Omgevingswet. Jij kan met een brede kijk een echte gesprekspartner zijn binnen de gemeente maar ook bij andere partijen. Maar ook het gewone handhavingswerk kent een verschuiving, al was het maar door de veranderingen door het Aanvullingsbesluit Bodem. Nieuwe mogelijkheden van beleidsadvies en handhaving bieden zich aan om bodem breed onder de aandacht te brengen nu de wetgeving verandert. Jouw werkveld gaat ook veranderen, ben jij er klaar voor?