Woningcorporaties

Controversieel verklaren wetten Volkshuisvesting en wat de gemeente toch kan doen

dinsdag 5 september 2023

Deze week bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard. Voor de Volkshuisvesting heeft de Commissie onlangs alvast besloten om dit niet te doen om moverende redenen.

Geen uitstel

Uitstel van behandeling van belangrijke wetsvoorstellen, etc. betekent een vertraging in de aanpak van de wooncrisis waar we allemaal mee te maken hebben. Vandaar dat  diverse belangenorganisaties in de volkshuisvesting stellen dat “noodzakelijke wetgeving” tegen de woningnood door moet gaan. Aedes vindt bijvoorbeeld dat de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, de Wet Betaalbare Huur en de nieuwe Warmtewet een verdere behandeling vereisen.

“Leven van een generatie staat stil”

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: “Deze onderwerpen kunnen moeilijk controversieel verklaard worden, anders nemen we de wooncrisis niet serieus. De woningbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van huren dulden geen vertraging meer. Corporaties doen alles om de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting na te komen, maar bestuurlijke continuïteit en commitment van alle ondertekenaars is nu nodig om genoeg nieuwe woningen te bouwen en door te gaan met verduurzamen.” Van Rijn vindt dat het demissionaire kabinet geen tijd meer heeft om te dralen: “We moeten doorpakken. Woningcorporaties hebben plannen klaarliggen, hebben geld gereserveerd en willen aan de slag. We zijn dringend op zoek naar locaties. Voor de woningzoekenden van nu en voor die van de toekomst. We moeten hun een perspectief bieden. Het leven van een hele generatie staat stil.”

 

Balans in evenwicht brengen

Tijdens een commissievergadering op 5 juli, vlak voor de val van het kabinet, was minister De Jonge nog vol vertrouwen voor de voortgang van de behandeling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. “Na de zomer gaan we met elkaar deze wet behandelen om te kijken of we procedures meer in balans kunnen brengen. Daarbij gaat het om de balans tussen het belang van de mensen die een woning hebben en vooral hun uitzicht aan het verdedigen zijn, en het belang van de mensen die nog een woning nodig hebben en voor wie veel te weinig wordt opgekomen. Die willen we weer een beetje in evenwicht gaan brengen."

Gemeente kan al veel

Het is natuurlijk heel vervelend als de wetten worden stilgezet, maar veel is nu of met de komst van de Omgevingswet al wel te realiseren. Er is niets wat de gemeente tegenhoudt om een volkshuistingsprogramma te maken, inclusief voldoende sociale en betaalbare woningen, locaties, sociale grondprijzen etc. Ook zijn prestatieafspraken afdwingbaar te maken en kan de gemeente zekerheid geven over investeringen in energie. Inkorten van bezwaarprocedures kunnen de gemeenten niet, maar wat we vooral zullen missen is de druk “Regie” uit Den Haag om te versnellen. Daar is vooral behoefte aan.