Woningcorporaties

Circulaire ketensamenwerking voor corporaties

dinsdag 3 oktober 2023

Deze vorm van samenwerking bevordert het werken aan circulair bouwen. Opgedane kennis kan je als organisatie dan delen met andere collega-corporaties. Een goed project om corporaties te helpen bij het circulaire (ver)bouwen is het Versnellingslab Circulair Bouwen. Dit is het nieuwe (meerjarige) leer- en ontwikkelprogramma van Groene Huisvesters, Cirkelstad, Alba Concepts, Aedes en Platform31.

Samenwerkingen

Corporaties kunnen hierbij gebruik maken van ervaringen en ontwikkelde concepten van vooroplopende collega-corporaties. Te denken valt aan:

- Een samenwerking tussen een corporatie en haar ketenpartners waarbij materiaalstromen uit renovatie- en mutatieprojecten via materiaaldepots worden hergebruikt. Deze samenwerking met verschillende materiaalverwerkingsbedrijven zijn in Service Level Agreements vastgelegd.

- Het initiatief Gezamenlijke Inkoop Onderhoudsmaterialen (GIO) van Aedes, waarbij deelnemende corporaties naast inkoopvoordelen ook extra voordelen creëren door processen te verbeteren en van elkaar te leren, met name op het gebied van circulariteit.

                 

Meetlatten

De uitdaging voor corporaties op weg naar circulair bouwen is: het laten stijgen van het directe/indirecte hergebruik van materialen en het meer toepassen van biobased materialen. Corporaties kunnen dit bereiken door zichzelf realistische doelen te stellen, bijv. met behulp van meetlatten als:

  • de Milieu Prestatie Gebouwen (bijv. een aflopende MPG-score in een bepaalde tijdsperiode voor nieuwbouw en verbouw/transformatie);
  • Building Circularity Index (bijv. een oplopend BCI-percentage bij nieuwbouw en/of de hele portefeuille);
  • de toepassing van het materialenpaspoort (eerst voor nieuwbouw/in een latere fase voor alle projecten).

Meting milieu-impact

Corporaties kunnen verder bij nieuwbouw en het beheer van de bestaande voorraad sturen op basis van inzicht in de milieu-impact van materialen (meetbaar met de Milieu Kosten Indicator; MKI). Uit recent onderzoek van de Bouwhulpgroep blijkt dat bij woningrenovaties veel milieuwinst bereikt kan worden door het toepassen van alternatieven voor mineraal isolatiemateriaal of anders omgaan met (gebruikt) glas, bijv. bij vervanging van enkel of oud dubbelglas door HR+-glas.

Verder heeft de peergroup van Groene Huisvesters en laten uitrekenen wat de impact van het toepassen van circulariteit en biobased materialen kan zijn op de energietransitie waaraan corporaties nu werken. Daaruit blijkt dat door bij het energetisch verduurzamen biobased materialen en circulariteit toe te passen, de besparing op CO2 uitstoot door corporaties nog kan worden verdubbeld!

Conclusie

Vormen van circulaire ketensamenwerkingen is een win-win situatie voor alle deelnemende partijen, zoals corporaties. Het project Versnellingslab Circulair Bouwen werkt als een katalysator van kennisdeling!